زن‍دگ‍ی‌، ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ و م‍ب‍ارزات‌ م‍ولان‍ا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ س‍رب‍ازی‌(رح‍م‍ه‌ال‍ل‍ه‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍زرگ‍زاده‌، ع‍ب‍دال‍ب‍اس‍ط
‏عنوان و نام پديدآور : زن‍دگ‍ی‌، ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ و م‍ب‍ارزات‌ م‍ولان‍ا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ س‍رب‍ازی‌(رح‍م‍ه‌ال‍ل‍ه‌)/ م‍ول‍ف‍ان‌ ع‍ب‍دال‍ب‍اس‍ط ب‍زرگ‍زاده‌، ن‍ورال‍ن‍س‍اآ م‍لازاده‌.
‏مشخصات نشر : زاه‍دان‌: اح‍س‍ان‌ ، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۲۰۸ ص‌. [۴] ص‌. ت‍ص‍وی‍ر: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌.
‏شابک : ۱۵۰۰۰ ری‍ال‌‏‫‏964-356-384-7‏
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۹۷]
‏موضوع : س‍رب‍ازی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۲۶۱؟ - ۱۳۳۷ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : م‍ج‍ت‍ه‍دان‌ و ع‍ل‍م‍ا -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌.
‏شناسه افزوده : م‍لازاده‌، ن‍ورال‍ن‍س‍اآ
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭BP۵۴/۳۵‏‫‭‭‭/س‌۴ب‌۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭۲۹۷/۹۹۴۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۱۶۲
 
   آدرس ثابت  زن‍دگ‍ی‌، ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ و م‍ب‍ارزات‌ م‍ولان‍ا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ س‍رب‍ازی‌(رح‍م‍ه‌ال‍ل‍ه‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۰۹۷ ‬
‪ ۶۳-۹۰۹۷ ‬
۱
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۲۵۰۶۸ ‬
‪ ۸۰۰۰-۲۵۰۶۸ ‬
۵
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۵۱۹۰۴ ‬
‪ ۳۳۷۰۲۸ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۵۱۹۰۵ ‬
‪ ۲۱۹۲۲۷۶ ‬
۲
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh