ق‍واع‍د روش‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دورک‍م‌، ام‍ی‍ل‌، ‏‫۱۸۵۸ - ‏۱۹۱۷م.‏‬
Durkheim, Emile
‏عنوان و نام پديدآور : ق‍واع‍د روش‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ ام‍ی‍ل‌ دورک‍ی‍م‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍د ک‍اردان‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‬‏‫: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌‬‬‏‫‏‏، ۱۳۸۳.‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‌ ۱۵۵ص.‬‬‬
‏فروست : ‏‫ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌‬‏‫ ؛ ش‍م‍اره‌ ۱۵۳۳.‬
‏شابک : ‏‫۹۵۰۰ ریال‬‏‫:‏ ‫‭964-03-3507-X‬‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰ریال (چاپ پنجم)‬‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰ریال (چاپ ششم)‮ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰ریال ‬‏‫: چاپ هفتم‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-033-507-9‬ ؛ ‏‫۲۲۰۰۰ ریال ‬(چاپ هشتم)‬‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎‭Les regles de la methode sociologique‬‭‭.‬
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۷۳.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۳.
‏يادداشت : چاپ هفتم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۸۷ .
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : جامعه‌شناسی
‏شناسه افزوده : ک‍اردان‌، ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۳۰۶ - ۱۳۸۶.‏‬، مترجم
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭HM۵۸۸‏‫‭‬‭/د۹ق۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۳۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۷۲۰۹
 
   آدرس ثابت  ق‍واع‍د روش‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۳۰۷۰ ‬
‪ ۶۳-۱۱۴۲۴۲ ‬
۶
۱۳۸۷
۸
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۹۸۲ ‬
‪ ‬
۹
۱۳۷۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۰۹۵۶ ‬
‪ ۶۶۶۶۷۵ ‬
۴
۱۳۸۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۰۹۵۷ ‬
‪ ۶۶۶۰۰۷ ‬
۳
۱۳۸۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۶۴۸۰۵ ‬
‪ ۵۴۹۵۰۷ ‬
۵
۱۳۷۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۱۴۷۹۵ ‬
‪ ۸۴۰۶۲۲ ‬
۷
۱۳۸۷
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۱۴۷۹۶ ‬
‪ ۱۳۰۶۹ ‬
۸
۱۳۸۷
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۶۴۸۵۳ ‬
‪ ۹۵۵۵۱۲ ‬
۱۰
۱۳۷۳
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۰۹۷۰۳ ‬
‪ ۱۵۷۷۲۲۰ ‬
۱۱
۱۳۷۳
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh