ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ و اس‍ن‍اد خ‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر در ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ب‍ادی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌، - ۱۳۲۶
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ و اس‍ن‍اد خ‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر در ای‍ران‌/ ش‍ی‍ری‍ن‌ ع‍ب‍ادی‌
‏وضعيت ويراست : [وی‍راس‍ت‌ ]۲
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۳۴
‏شابک : ‎964-6751-84-9‬۲۸۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6751-84-9‬۲۸۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Shrin Ebadi, History and documentation of human rights in iran‬.
‏موضوع : ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر -- ای‍ران‌
‏موضوع : ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع : ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر (اس‍لام‌)
‏رده بندی کنگره : K۳۲۴۰‭/ع‌۲ت‌۲ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ۳۲۳/۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۵۱۳۴
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ و اس‍ن‍اد خ‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر در ای‍ران‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۸۹۸۷ ‬
‪ K۳۲۴۰ /ع۲ت۲ ۱۳۸۳ ‬
۵
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۱۳۰۲ ‬
‪ ۱۰۲۱۲۳۸ ‬
۴
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۱۳۰۳ ‬
‪ ۵۳۲۹۹۳ ‬
۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۸۶۳۰۱ ‬
‪ ۱۰۱-۴۶۸۱۵ ‬
۷
۱۳۸۳
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۲۲۲۵۱۵ ‬
‪ K۳۲۴۰ ‭/ع‌۲ت‌۲ ۱۳۸۳ ‬
۲
۱۳۸۶
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۲۲۵۱۶ ‬
‪ ۷۱۴۲۰۱ ‬
۳
۱۳۸۶
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۵۷۲ ‬
‪ ۱۰۱-۴۹۴۰۲ ‬
۶
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh