ن‍اج‍ی‌ ن‍ی‍س‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍گ‍ی‌، دی‍وی‍د، م‌ - ۱۹۹۵
‎Magee, David‬
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍اج‍ی‌ ن‍ی‍س‍ان‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ دی‍وی‍د م‍گ‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍س‍ع‍ود ن‍ی‍ازم‍ن‍د
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ورب‍خ‍ش‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۳۰
‏شابک : ‎964-6625-88-6‬۲۳۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6625-88-6‬۲۳۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Turnaround: how carlos Ghosn rescued Nissan‬.
‏موضوع : گ‍وس‍ن‌، ک‍ارل‍وس‌، ۱۹۵۴ - م‌.‎Ghosn, Carlos‬
‏موضوع : ش‍رک‍ت‌ ن‍ی‍س‍ان‌ م‍وت‍ور در ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
‏موضوع : ات‍وم‍ب‍ی‍ل‍ه‍ا -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
‏موضوع : ات‍وم‍ب‍ی‍ل‍ه‍ا -- ژاپ‍ن‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
‏موضوع : ش‍رک‍ت‍ه‍ا -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- اح‍ی‍ا
‏شناسه افزوده : ن‍ی‍ازم‍ن‍د، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ورزش‍ی‌ س‍ای‍پ‍ا
‏رده بندی کنگره : HD۹۷۱۰‭/‮ال‍ف‌‬۹۴ن‌۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ۳۳۸/۷۶۲۹۲۲۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۴۱۹۸
 
   آدرس ثابت  ن‍اج‍ی‌ ن‍ی‍س‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۲۶۶۴۹۰ ‬
‪ ۶۳-۱۷۹۴۲۹ ‬
۴
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۰۰۳۰ ‬
‪ HD۹۷۱۰ /الف۹۴ن۹ ۱۳۸۳ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۵۸۷۶۱ ‬
‪ ۷۴۶۱۴۶ ‬
۱
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۵۷۲۲۳ ‬
‪ ۹۵۴۲۲۸ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh