ت‍ح‍ولات‌ خ‍ان‍واده‌: پ‍وی‍ای‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ در ح‍وزه‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ه‍ن‍ام‌، ج‍م‍ش‍ی‍د، ‏‫۱۳۰۷ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ح‍ولات‌ خ‍ان‍واده‌: پ‍وی‍ای‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ در ح‍وزه‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌/ ج‍م‍ش‍ی‍د ب‍ه‍ن‍ام‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر پ‍وی‍ن‍ده‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍اه‍ی‌‏‫،‬ ۱۳۹۲.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۱۳ ص‌.‬:‌ ج‍دول‌؛‌۱۴×۲۱س‌م.
‏شابک : ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال‬‏‫‭978-964-7948-17-3 :
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ سوم)
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Le devenir de la famille: Dynamique familiale.‭..‬.
‏يادداشت : چاپ اول : ۱۳۸۳(فیپا).
‏يادداشت : چاپ دوم : ۱۳۸۴(فیپا).
‏يادداشت : چاپ سوم.
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : خانواده‌ها
‏موضوع : ‏‫خانواده‌ها ‮ -- جنبه‌های جامعه‌شناختی
‏شناسه افزوده : پ‍وی‍ن‍ده‌، م‍ح‍م‍دجعفر، ‏‫۱۳۳۳ - ‏۱۳۷۷.‬، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭HQ۷۳۷‏‫‭/ب۹ت۳ ۱۳۹۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۰۶/۸۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۳۳۶۱
 
   آدرس ثابت  ت‍ح‍ولات‌ خ‍ان‍واده‌: پ‍وی‍ای‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ در ح‍وزه‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۲۷۱۳۱ ‬
‪ ۶۳-۲۷۱۳۱ ‬
۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۵۷۶۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۵۷۶۵ ‬
۶
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۸۰۵۰ ‬
‪ ۴۸۶۹۶۵ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۸۰۵۱ ‬
‪ ۱۲۲۷۷۷۷ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۲۵۷۴ ‬
‪ ۳۲۸۳۳۸ ‬
۴
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۲۵۷۵ ‬
‪ ۳۲۸۳۳۷ ‬
۵
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۱۳۰۸۶ ‬
‪ ۱۴۹۲۷۶۵ ‬
۸
۱۳۹۲
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۰۳۷۹۹ ‬
‪ ۱۰۱-۴۵۷۳۲ ‬
۱۱
۱۳۸۳
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۰۳۸۰۰ ‬
‪ ۱۰۱-۴۵۷۳۱ ‬
۹
۱۳۸۳
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۰۳۸۰۱ ‬
‪ ۱۰۱-۴۵۷۳۰ ‬
۱۰
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh