اس‍وه‌ ج‍اوی‍د "ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ و زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌"
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : واردی‌، سیدت‍ق‍ی‌، ‏‫۱۳۳۸ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍وه‌ ج‍اوی‍د "ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ و زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌"/ ت‍ق‍ی‌ واردی‌ .
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: انتشارات دارال‍ث‍ق‍ل‍ی‍ن‌‏‫، ۱۳۸۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۶۷ ص .‬
‏شابک : ‏‫۲۰۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫: 978-964-8151-08-4‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ دوم : ۱۳۸۶ (فیپا) .‬
‏يادداشت : عنوان روی جلد : اسوه جاوید : شخصیت و زندگی حضرت امام حسین (ع) .
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌.۳۶۳ - ۳۶۶ ؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌ .
‏عنوان دیگر : ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ و زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)
‏موضوع : ‏‫ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌(ع‌) ، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۴ - ۶۱ ق .‬
‏موضوع : ‏‫واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا ،۶۱ ق .‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۴۱/۴‏‫‭/و۲‮الف‬۵ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۹۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۳۰۹۳
 
   آدرس ثابت  اس‍وه‌ ج‍اوی‍د "ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ و زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌"
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۷۰۴۵۴ ‬
‪ ۱۴۱۷۶۵۵ ‬
۱
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh