از غ‍دی‍ر ت‍ا ع‍اش‍ورا: م‍ق‍الات‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ع‍ل‍م‍ی‌ از غ‍دی‍ر ت‍ا ع‍اش‍ورا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ن‍گ‍ره‌ ع‍ل‍م‍ی‌ از غ‍دی‍ر ت‍ا ع‍اش‍ورا (۱۳۸۱: ب‍اب‍ل‌)
‏عنوان و نام پديدآور : از غ‍دی‍ر ت‍ا ع‍اش‍ورا: م‍ق‍الات‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ع‍ل‍م‍ی‌ از غ‍دی‍ر ت‍ا ع‍اش‍ورا/ گ‍ردآورن‍ده‌ دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ از غ‍دی‍ر ت‍ا ع‍اش‍ورا؛ ب‍رگ‍زارک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌... [و دی‍گ‍ران‌].
‏مشخصات نشر : [ق‍م‌]: وث‍وق‌‏‫، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۵۱۲ص.
‏شابک : ‎964-7250-40-1‬۲۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7250-40-1‬۲۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ع‍ل‍م‍ی‌ از غ‍دی‍ر ت‍ا ع‍اش‍ورا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان روی جلد : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ع‍ل‍م‍ی‌ از غ‍دی‍ر ت‍ا ع‍اش‍ورا.
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ق‌. -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ق‌. -- ت‍اث‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : ک‍ن‍گ‍ره‌ ع‍ل‍م‍ی‌ از غ‍دی‍ر ت‍ا ع‍اش‍ورا (۱۳۸۱: ب‍اب‍ل‌). دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ م‍ازن‍دران‌
‏رده بندی کنگره : BP۴۱/۵‭/ک‌۸۶‮‌‬ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۵۰۱۵
 
   آدرس ثابت  از غ‍دی‍ر ت‍ا ع‍اش‍ورا: م‍ق‍الات‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ع‍ل‍م‍ی‌ از غ‍دی‍ر ت‍ا ع‍اش‍ورا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۵۲۹۸ ‬
‪ ۳۷۹۳۱۶ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۵۲۹۹ ‬
‪ ۴۷۴۲۹۶ ‬
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۸۶۷۳۶ ‬
‪ ‭BP۴۱/۵ /‮ک‌‬۸۶‌ ۱۳۸۱‬ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۶۷۳۷ ‬
‪ ۳۷۸۶۹۰ ‬
۳
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh