غ‍روب‌ آف‍ت‍اب‌ در ان‍دل‍س‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : طن‍طاوی‌، م‍ح‍م‍دس‍ی‍د، ‏‫۱۹۸۲ - ‏۲۰۱۰ م.‬
‏عنوان و نام پديدآور : غ‍روب‌ آف‍ت‍اب‌ در ان‍دل‍س‌/ م‍ول‍ف‌ طن‍طاوی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی‏‫، ۱۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ۴۷ ص‌.؛ ‏‫‏۱۰/۵×۱۴/۵س‌م.
‏فروست : آم‍وزش‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍س‍ل‌ ج‍وان‌‏‫؛ ش‍م‍اره‌ ۶.‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏يادداشت : ‏‫م‍ن‍ب‍ع‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ص‍ف‍ح‍ات‌ ۱۸۳ - ۱۸۰ ج‍ل‍د ۲۱ ک‍ت‍اب‌ "ال‍ج‍واه‍ر ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ طن‍طاوی‌ب‍ن‌ ج‍وه‍ری‌ م‍ی‌ب‍اش‍د.‬
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ گ‍روه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ دار ال‍ص‍ادق‍ی‍ن‌ ت‍وس‍ط ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌ در س‍ال‌ ۱۳۸۱ ن‍ی‍ز م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ‏‫چاپ سوم : ۱۳۸۲.‬
‏يادداشت : عنوان روی جلد: ع‍ل‍ل‌ س‍ق‍وط م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ در ش‍ب‍ه‌ ج‍زی‍ره‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ا: غ‍روب‌ آف‍ت‍اب‌ در آن‍دل‍س‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان روی جلد : ع‍ل‍ل‌ س‍ق‍وط م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ در ش‍ب‍ه‌ ج‍زی‍ره‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ا: غ‍روب‌ آف‍ت‍اب‌ در آن‍دل‍س‌.
‏عنوان دیگر : ع‍ل‍ل‌ س‍ق‍وط م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ در ش‍ب‍ه‌ ج‍زی‍ره‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ا: غ‍روب‌ آف‍ت‍اب‌ در ان‍دل‍س‌
‏موضوع : داستان‌های تاریخی -- قرن ۱۴
‏موضوع : مسلمانان-- اسپانیا-- تاریخ
‏موضوع : ‏‫اندلس (اسپانیا)‬ --تاریخ -- ۶۳۵ - ۸۹۷ق
‏شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفترانتشارات اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DP۱۰۱‏‫‭/ط۸۷غ۴ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۹۴۶/۰۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۰۸۸۱
 
   آدرس ثابت  غ‍روب‌ آف‍ت‍اب‌ در ان‍دل‍س‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۹۷۶۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۶۸۸۶ ‬
۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۶۲۳۵۱ ‬
‪ ۵۱۵۹۱۹ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۴۳۱۹ ‬
‪ ۲۰۴۱۴۴ ‬
۴
۱۳۸۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۲۹۷۸ ‬
‪ ۴۱۲۳۰۷ ‬
۱
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۲۹۷۹ ‬
‪ ۵۰۵۶۷۴ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۶۹۹۳۰ ‬
‪ ۷۲۹۸۹۹ ‬
۶
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۵۶۵۸۲۰ ‬
‪ ۱۰۱-۲۰۱۱۱ ‬
۵
۱۳۸۲
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh