ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ و ج‍اه‍ل‍ی‍ت‌ ن‍و
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ج‍واد
‏عنوان و نام پديدآور : ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ و ج‍اه‍ل‍ی‍ت‌ ن‍و/ ج‍واد س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۱۸
‏شابک : ‎964-7030-58-4‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7030-58-4‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۱۹] - ۲۲۳
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ق‌. -- ع‍ل‍ل‌
‏موضوع : ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
‏موضوع : ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
‏موضوع : ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱
‏موضوع : ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱
‏شناسه افزوده : ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا. دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
‏رده بندی کنگره : BP۴۱/۷۵‭/س‌۷‮ال‍ف‌‬۸
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۸۲۸۶
 
   آدرس ثابت  ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ و ج‍اه‍ل‍ی‍ت‌ ن‍و
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۵۱۱۵ ‬
‪ ۴۱۸۵۶۶ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۸۵۱۱۶ ‬
‪ ۲۲۱۱۴۱۲ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh