س‍رگ‍ذش‍ت‌ ق‍ان‍ون‌: م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ از ت‍اری‍خ‌ ح‍ق‍وق‌، دورن‍م‍ای‍ی‌ از روزگ‍اران‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ ت‍ا ام‍روز
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍ال‍ح‌، ع‍ل‍ی‌پ‍اش‍ا، - ۱۲۸۰
‏عنوان و نام پديدآور : س‍رگ‍ذش‍ت‌ ق‍ان‍ون‌: م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ از ت‍اری‍خ‌ ح‍ق‍وق‌، دورن‍م‍ای‍ی‌ از روزگ‍اران‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ ت‍ا ام‍روز/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌پ‍اش‍ا ص‍ال‍ح‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ش‍ش‌، ص‌ ۹۳۵
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌؛ ش‍م‍اره‌ ۱۲۳۵)
‏شابک : ۷۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۷۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، ۱۳۴۸ (ب‍ا ف‍روس‍ت‌ م‍وض‍وع‍ی‌)
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:...‎Ali pasha saleh. The story of law: short sketches of legal history‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۷۷۹] - ۸۴۴؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ از ت‍اری‍خ‌ ح‍ق‍وق‌، دورن‍م‍ای‍ی‌ از روزگ‍اران‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ ت‍ا ام‍روز
‏موضوع : ح‍ق‍وق‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
‏رده بندی کنگره : K۱۵۵‭/ف‌۲ص‌۲
‏رده بندی دیویی : ۳۴۰/۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۹۵۸۱
 
   آدرس ثابت  س‍رگ‍ذش‍ت‌ ق‍ان‍ون‌: م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ از ت‍اری‍خ‌ ح‍ق‍وق‌، دورن‍م‍ای‍ی‌ از روزگ‍اران‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ ت‍ا ام‍روز
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۷۱۹ ‬
‪ ۵۱۸۲۶ ‬
۸
۱۳۴۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۸۷۱ ‬
‪ ۵۱۸۲۵ ‬
۷
۱۳۴۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۸۷۲ ‬
‪ ۵۱۸۲۴ ‬
۶
۱۳۴۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۳۷۸۶ ‬
‪ ۵۱۸۲۳ ‬
۵
۱۳۴۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۶۳۵۶ ‬
‪ ۵۷۰۴۲۹ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۶۳۵۷ ‬
‪ ۵۷۰۴۳۱ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۳۹۳۲ ‬
‪ ۶۷۶۲۰۳ ‬
۳
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۳۹۳۳ ‬
‪ ۶۷۶۲۴۰ ‬
۴
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۲۶۵۲۸ ‬
‪ ۱۲۹۱۱۳۰ ‬
۱۰
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۲۶۵۲۹ ‬
‪ ۱۲۹۱۱۳۱ ‬
۱۱
۱۳۹۰
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh