ذوال‍ف‍ق‍ار: در ح‍رم‍ت‌ ک‍ش‍ی‍دن‌ ت‍ری‍اک‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ورع‍ل‍ی‍ش‍اه‌ ث‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ س‍ل‍طان‌ م‍ح‍م‍د، ق‌۱۳۳۷ - ۱۲۸۴
‏عنوان و نام پديدآور : ذوال‍ف‍ق‍ار: در ح‍رم‍ت‌ ک‍ش‍ی‍دن‌ ت‍ری‍اک‌/ م‍لاع‍ل‍ی‌ ن‍ورع‍ل‍ی‍ش‍اه‌ گ‍ن‍اب‍ادی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ی‌، ص‌ ۱۸۰
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ح‍ب‍وب‌؛ ش‍م‍اره‌ ۸)
‏شابک : ۱۵۰۰۰ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : در ح‍رم‍ت‌ ک‍ش‍ی‍دن‌ ت‍ری‍اک‌
‏موضوع : م‍واد م‍خ‍در -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
‏موضوع : ت‍ری‍اک‌
‏موضوع : ت‍ری‍اک‌ -- اع‍ت‍ی‍اد
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۵۲/۲۵‏‫‬‭‭/ن‌۹ذ۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۶۳۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۰۰۶۰
 
   آدرس ثابت  ذوال‍ف‍ق‍ار: در ح‍رم‍ت‌ ک‍ش‍ی‍دن‌ ت‍ری‍اک‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۵۲۵۱۲ ‬
‪ ۶۳-۵۲۵۱۲ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۳۷۴۹۰ ‬
‪ ۲۱۵۴۴۳۸ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۷۴۹۱ ‬
‪ ۲۴۱۴۶۰ ‬
۴
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۶۳۰۳۷ ‬
‪ ۳۵۶۱۹۸ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۶۳۰۳۸ ‬
‪ ۱۹۳۱۵۷ ‬
۵
۱۳۸۵
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh