ت‍اری‍خ‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌ از ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا ۱۳۸۰ ه‍ج‍ری‌ ش‍م‍س‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر دوره‌ م‍ع‍اص‍ر ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ وزرای‌ ع‍ل‍وم‌، م‍ع‍ارف‌، ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍ف‍وی‌، ام‍ان‌ال‍ل‍ه‌، - ۱۳۱۹
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌ از ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا ۱۳۸۰ ه‍ج‍ری‌ ش‍م‍س‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر دوره‌ م‍ع‍اص‍ر ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ وزرای‌ ع‍ل‍وم‌، م‍ع‍ارف‌، ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ام‍ان‌ال‍ه‌ ص‍ف‍وی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: رش‍د، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۴۴۰ ص‌.ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌،ن‍م‍ودار
‏شابک : ‎964-7537-29-8۴۰۰۰۰ ری‍ال‌ :
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:(.‎600 B. C. - 200 A. D‬)‎Amano Moh Safavi. Jran education histiory ‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۳۴] - ۴۳۶
‏موضوع : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏رده بندی کنگره : LA۱۳۵۱‭/ص‌۷۵ت‌۲
‏رده بندی دیویی : ۳۷۰/۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۸۴۴۷
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌ از ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا ۱۳۸۰ ه‍ج‍ری‌ ش‍م‍س‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر دوره‌ م‍ع‍اص‍ر ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ وزرای‌ ع‍ل‍وم‌، م‍ع‍ارف‌، ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۳۵۷۵۰ ‬
‪ ۶۳-۳۵۷۵۰ ‬
۱
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۹۴۳۷ ‬
‪ LA۱۳۵۱ /ص۷۵ت۲ ‬
۴
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۵۱۹۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۵۱۹۰ ‬
۵
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۱۲۶۶۵ ‬
‪ ۹۵۴۱۳۱ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۱۲۶۶۶ ‬
‪ ۷۴۷۶۸۶ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۳۲۱۲۷ ‬
‪ ۲۰۴۵۵۹۵ ‬
۶
۱۳۹۵
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh