روش‌ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ازک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌، ‏‫۱۳۳۰ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : روش‌ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ص‍طف‍ی‌ ازک‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا درب‍ان‌آس‍ت‍ان‍ه‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ی‍ه‍ان‌‏‫، ۱۳۸۲ - ۱۳۹۰.‬‬‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ج‌.‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏شابک : ‏‫دوره‬‏‫‭964-458-188-1 : ‬‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال‬‏‫:ج.۱‬‏‫‭964-458-189-x : ‬‬ ؛ ‏‫۹۸۰۰۰ ریال‬‏‫: ج.۱، چاپ دوم‬‏‫ : 978-964-458-189-2‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال‬‏‫: ‏‫ج.۲‬‬‏‫‭978-964-458-274-5:
‏يادداشت : نویسندگان جلد دوم مصطفی ازکیا، حسین ایمانی‌جاجرمی،زهرا فرضی‌زاده‌میاندهی است.
‏يادداشت : ج.۱(چاپ دوم: ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ج.۲(چاپ اول:۱۳۹۰).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : .-ج.۲.کاربرد نظریه بنیانی.
‏موضوع : تحقیق -- روش‌شناسی
‏شناسه افزوده : درب‍ان‌ آس‍ت‍ان‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
‏شناسه افزوده : ای‍م‍ان‍ی‌ ج‍اج‍رم‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۶ -
‏شناسه افزوده : فرضی‌زاده میاندهی، زهرا، ‏‫۱۳۶۰ -
‏رده بندی کنگره : ‏‫Q۱۸۰/۵۵‭‬‭ /ر۹‏‫‭‮الف‬۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۰۰۱/۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۸۳۸۴
 
   آدرس ثابت  روش‌ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۲۲۲۶ ‬
‪ ۶۳-۱۳۲۵۲۱ ‬
۱
۵
۱۳۸۹
۲
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۴۰۳۴ ‬
‪ Q۱۸۰ /۵۵ /ر۹الف۴ ۱۳۸۲ ‬
۱
۹
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۱۳۵۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۱۳۵۴ ‬
۱
۳
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۱۴۵۶ ‬
‪ ۲۹۰۶۲۳ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۱۴۵۷ ‬
‪ ۵۱۷۳۹۷ ‬
۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۰۲۵۳ ‬
‪ ۳۳۴۸۳۹ ‬
۱
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۳۵۹۸۸ ‬
‪ ۱۰۲۹۹۹۹ ‬
۵
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۸۶۲۰۲۲ ‬
‪ ۱۷۸۱۳۴۸ ‬
۲
۷
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۶۲۰۲۳ ‬
‪ ۱۰۵۳۳۴۶ ‬
۲
۸
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۸۲۳۹۹ ‬
‪ ۱۵۷۱۱۳۵ ‬
۱
۷
۱۳۹۳
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۸۲۴۰۰ ‬
‪ ۱۵۷۱۱۳۶ ‬
۱
۸
۱۳۹۳
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh