ج‍دول‌ ک‍ل‍م‍ات‌ ب‍ه‌ه‍م‌ ری‍خ‍ت‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍م‍ودی‌، ص‍وف‍ی‍ا، - ۱۳۳۵
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍دول‌ ک‍ل‍م‍ات‌ ب‍ه‌ه‍م‌ ری‍خ‍ت‍ه‌/ ص‍وف‍ی‍ا م‍ح‍م‍ودی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ق‍طره‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۸۸
‏فروست : (س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ش‍ر ق‍طره‌؛ ۴۰۰. ه‍ن‍ر و ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‌۱۰۱)
‏شابک : ‎964-341-266-0‬ ؛ ‎964-341-266-0‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : م‍ح‍م‍ودی‌، ص‍وف‍ی‍ا، ۱۳۳۵ - -- ی‍ادداش‍ت‍ه‍ا، طرح‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
‏رده بندی کنگره : PIR۸۲۰۳‭/ح‌۹۵۵۵ج‌۴ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۸‮ف‍ا‬۸/۳۶۲‭م‌۳۶۲ج‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۷۷۶۴
 
   آدرس ثابت  ج‍دول‌ ک‍ل‍م‍ات‌ ب‍ه‌ه‍م‌ ری‍خ‍ت‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۸۱۳۸ ‬
‪ ۴۰۷۰۳۷ ‬
۱
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۳۸۱۳۹ ‬
‪ ۱۵۳۳۵۲۲ ‬
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۸۳۳۵ ‬
‪ ۷۴۰۶۹۷ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh