م‍راس‍م‌ ت‍ش‍ی‍ی‍ع‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رن‍ول‍ت‌، م‍ری‌
Renault, Mary
‏عنوان و نام پديدآور : م‍راس‍م‌ ت‍ش‍ی‍ی‍ع‌/ م‍اری‌ رن‍ول‍ت‌‏‫؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ه‍ی‍ل‌ س‍م‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ق‍ق‍ن‍وس‌‏‫، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۷۱ ص.
‏فروست : ادب‍ی‍ات‌ ج‍ه‍ان‌؛ ۵۴. رمان‏‫؛ ۴۷.
‏شابک : ‏‫۳۸۰۰۰ریال‏‫: ‭964-311-440-6‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Funeral Games, c2002‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: م‍راس‍م‌ ت‍ش‍ی‍ع‌: درگ‍ذش‍ت‌ اس‍ک‍ن‍در و م‍ب‍ارزه‌ ب‍ر س‍ر ج‍ان‍ش‍ی‍ن‍ی‌ او.
‏عنوان روی جلد : م‍راس‍م‌ ت‍ش‍ی‍ع‌: درگ‍ذش‍ت‌ اس‍ک‍ن‍در و م‍ب‍ارزه‌ ب‍ر س‍ر ج‍ان‍ش‍ی‍ن‍ی‌ او.
‏موضوع : داستان‌های انگلیسی -- قرن ۲۰م.
‏شناسه افزوده : س‍م‍ی‌، س‍ه‍ی‍ل‌، ‏‫۱۳۴۹ - ‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭PZ۳‏‫‭/ر۹م‌۴ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۸۲۳/۹۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۷۳۴۸
 
   آدرس ثابت  م‍راس‍م‌ ت‍ش‍ی‍ی‍ع‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۱۳۸۰ ‬
‪ ۶۳-۷۰۱۶۰ ‬
۳
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۴۵۷۱۴ ‬
‪ ۱۵۴۵۴۰۲ ‬
۶
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۵۷۱۵ ‬
‪ ۲۹۷۹۰۷ ‬
۷
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۶۲۸۳ ‬
‪ ۳۵۱۴۷۶ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۶۲۸۴ ‬
‪ ۳۵۱۴۷۷ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۰۲۱۸ ‬
‪ ۶۷۲۵۵۴ ‬
۴
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۰۲۱۹ ‬
‪ ۶۷۲۵۵۳ ‬
۵
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۳۹۵۶۸ ‬
‪ ۱۹۹۷۴۱۷ ‬
۸
۱۳۹۷
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh