رواب‍ط ح‍ک‍م‍ت‌ اش‍راق‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌: (ب‍ن‍م‍ای‍ه‌ه‍ای‌ زرت‍ش‍ت‍ی‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ س‍ه‍روردی‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ورب‍ن‌، ه‍ان‍ری‌، م‌۱۹۷۹ - ۱۹۰۳
‎Corbin, Menry‬
‏عنوان و نام پديدآور : رواب‍ط ح‍ک‍م‍ت‌ اش‍راق‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌: (ب‍ن‍م‍ای‍ه‌ه‍ای‌ زرت‍ش‍ت‍ی‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ س‍ه‍روردی‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ه‍ان‍ری‌ ک‍رب‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‌. روح‌ب‍خ‍ش‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اس‍اطی‍ر: م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ۱۲۸ص
‏شابک : ‎964-331-208-9‬۱۴۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Les motifs zoroastriens dans la philosophie de sohrawardi shaykh -oL-Ishraq, c1946‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : اشراق‌ (ف‍ل‍س‍ف‍ه‌)
‏موضوع : س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌، ۵۸۷ - ۵۴۹ق‌. -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ای‍ران‍ی‌
‏موضوع : زرت‍ش‍ت‍ی‌ -- ت‍اث‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : روح‌ب‍خ‍ش‍ان‌، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا‎International center for Dialogue civilization‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۳۷‏‫‭‭/ک‌۹ر۹ ۱۳۸۲‮الف‬
‏رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۷۱۹۹
 
   آدرس ثابت  رواب‍ط ح‍ک‍م‍ت‌ اش‍راق‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌: (ب‍ن‍م‍ای‍ه‌ه‍ای‌ زرت‍ش‍ت‍ی‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ س‍ه‍روردی‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۵۵۴ ‬
‪ ۶۳-۹۵۵۴ ‬
۱
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۸۸۵۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۸۸۵۱ ‬
۴
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۴۳۵۶۴ ‬
‪ ۲۰۳۵۲۵۸ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۳۵۶۵ ‬
‪ ۵۶۹۷۲۶ ‬
۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh