روی‍اروی‍ی‌ ف‍ک‍ری‌ ای‍ران‌ ب‍ا م‍درن‍ی‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : وح‍دت‌، ف‍رزی‍ن‌
‎Vahdat, Farzin‬
‏عنوان و نام پديدآور : روی‍اروی‍ی‌ ف‍ک‍ری‌ ای‍ران‌ ب‍ا م‍درن‍ی‍ت‌/ ف‍رزی‍ن‌ وح‍دت‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ه‍دی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌خ‍واه‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ق‍ق‍ن‍وس‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۳۶۷ ص‌.ج‍دول‌
‏شابک : ‎964-311-459-7‬۳۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎God and jaggernaut: Iran's intellectual encounter with modernity, c2002‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۵۹ - ۳۴۳
‏موضوع : ت‍ج‍دد
‏موضوع : م‍ل‍ی‌گ‍رای‍ی‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع : دی‍ن‌ و س‍ی‍اس‍ت‌
‏موضوع : اس‍لام‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- زن‍دگ‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ن‍وی‍س‍ی‌
‏شناسه افزوده : ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌خ‍واه‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۶ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : DSR۱۴۸۲‭/و۳ر۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۸۲۰۴۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۵۷۰۲
 
   آدرس ثابت  روی‍اروی‍ی‌ ف‍ک‍ری‌ ای‍ران‌ ب‍ا م‍درن‍ی‍ت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۳۰۴ ‬
‪ DSR۱۴۸۲ /و۳ر۹ ۱۳۸۳ ‬
۷
۱۳۸۵
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۰۳۰۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۰۳۰۳ ‬
۱۲
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۱۳۲ ‬
‪ DSR۱۴۸۲ /و۳ر۹ ۱۳۸۵ ‬
۵
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۴۹۹۸۴ ‬
‪ ۱۶۴۹۹۸۷ ‬
۴
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۹۹۸۵ ‬
‪ ۵۵۷۵۴۲ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۱۰۹۵۶۵ ‬
‪ ۱۸۱۳۱۲۸ ‬
۱۳
۱۳۹۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۹۷۴۵ ‬
‪ ۶۶۳۷۸۹ ‬
۲
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۹۷۴۶ ‬
‪ ۶۶۵۴۰۱ ‬
۳
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۸۵۳۰۴ ‬
‪ ۱۲۲۵۳۰۵ ‬
۸
۱۳۹۰
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۸۵۳۰۵ ‬
‪ ۱۲۲۵۳۰۴ ‬
۹
۱۳۹۰
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۶۵۱۵۳ ‬
‪ ۱۵۷۳۲۷۰ ‬
۱۰
۱۳۹۳
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۴۶۵۱۵۴ ‬
‪ ۶۳-۱۷۶۰۸۰ ‬
۱۱
۱۳۹۳
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh