م‍زرع‍ه‌ ح‍ی‍وان‍ات‌: ق‍ص‍ه‌ پ‍ری‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اورول‌، ج‍ورج‌، ‏‫۱۹۰۳ - ‏۱۹۵۰م.‬
Orwell, George
‏عنوان و نام پديدآور : م‍زرع‍ه‌ ح‍ی‍وان‍ات‌: ق‍ص‍ه‌ پ‍ری‍ان‌ / ن‍وش‍ت‍ه‌ ج‍ورج‌ اورول‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ص‍ال‍ح‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ن‍ب‍ی‌زاده‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دوس‍ت‍ان‌‏‫، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۱۵۸ ص.‬‬
‏شابک : ۹۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‏‫ ۱۵۰۰ ریال ( چاپ دوم )‬ ؛ ‏‫ ۱۸۰۰۰ ریال‬‏‫ : چاپ سوم ‬‏‫ : 978-964-6207-20-2‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال(چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ ریال ( چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫‬۵۵۰۰۰ ریال (چاپ ششم) ؛ ‏‫‬۹۰۰۰۰ ریال (چاپ هفتم)
‏يادداشت : ‏‫ ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‎Animal farm‬‬
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ حاضر اولین‌بار تحت ع‍ن‍وان‌ " ق‍ل‍ع‍ه‌ ح‍ی‍وان‍ات‌ " م‍ن‍تش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : ‏‫ چاپ پنجم: ۱۳۸۹.‬
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۹۲.
‏يادداشت : چاپ هفتم: بهار ۱۳۹۴.
‏يادداشت : این کتاب در سالهای ۱۳۸۵-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏عنوان دیگر : ق‍ل‍ع‍ه‌ ح‍ی‍وان‍ات‌.
‏موضوع : داستان‌های انگلیسی -- قرن ۲۰م.
‏موضوع : English fiction -- 20th century
‏شناسه افزوده : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ص‍ال‍ح‌، ‏‫۱۳۲۵ - ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : ن‍ب‍ی‌زاده‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PZ۳‏‫ب‏‫۱۳۸۲ ‭/‮ال‍ف‌‬۸۷۳ق‌۸‬‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫ ‏‫‬‭۸۲۳/۹۱۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۰۱۵۷
 
   آدرس ثابت  م‍زرع‍ه‌ ح‍ی‍وان‍ات‌: ق‍ص‍ه‌ پ‍ری‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۷۳۲۴ ‬
‪ ۶۳-۴۷۳۲۴ ‬
۱
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۳۲۰۰ ‬
‪ ۶۳-۷۱۹۱۰ ‬
۴
۱۳۸۶
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۳۸۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۳۶۴ ‬
۱۱
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۰۴۸۶ ‬
‪ ۳۷۵۹۷۶ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۰۴۸۷ ‬
‪ ۵۷۵۲۸۲ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۸۹۳۴ ‬
‪ ۳۴۱۸۲۱ ‬
۸
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۸۹۳۵ ‬
‪ ۳۴۱۸۲۰ ‬
۷
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۴۶۸۸۲ ‬
‪ ۶۵۸۵۷۴ ‬
۵
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۴۶۸۸۳ ‬
‪ ۶۵۸۵۷۳ ‬
۶
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۲۴۲۷۲ ‬
‪ ۸۸۲۷۴۰ ‬
۱۲
۱۳۸۹
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۲۴۲۷۳ ‬
‪ ۸۸۲۷۳۹ ‬
۱۳
۱۳۸۹
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۰۰۸۷۲ ‬
‪ ۷۸۰۲۰۳ ‬
۱۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۰۰۸۷۳ ‬
‪ ۷۸۰۲۰۴ ‬
۹
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۴۱۹۰ ‬
‪ ۱۵۰۸۴۹۷ ‬
۲۰
۱۳۹۲
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۴۱۹۱ ‬
‪ ۱۵۰۸۴۹۶ ‬
۲۱
۱۳۹۲
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۵۶۶۶۶ ‬
‪ ۱۷۱۳۹۰۷ ‬
۱۴
۱۳۹۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۴۸۲۰۸ ‬
‪ ۱۹۳۵۲۵۳ ‬
۲۲
۱۳۹۶
۸
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۸۴۸۲۰۹ ‬
‪ ‬
۲۳
۱۳۹۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۹۴۸۵۷ ‬
‪ ۲۰۴۱۷۸۸ ‬
۲۴
۱۳۹۷
۹
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۳۲۹۴۸۵۸ ‬
‪ ‬
۲۵
۱۳۹۷
۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh