م‍وس‍ی‍و ژوردان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آخ‍ون‍دزاده‌، ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌، ق‌۱۲۹۵ - ۱۲۲۸
‏عنوان و نام پديدآور : م‍وس‍ی‍و ژوردان‌/ ب‍رگ‍ردان‌ ف‍ارس‍ی‌ از م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر ق‍راج‍ه‌داغ‍ی‌؛ ه‍م‍راه‌ م‍ت‍ن‌ ت‍رک‍ی‌ از م‍ی‍رزا ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ آخ‍ون‍دزاده‌؛ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ از ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دزاده‌ ص‍دی‍ق‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍م‍ای‍ش‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ‎ 113‬ص‌
‏فروست : (ت‍م‍ث‍ی‍لات‌ ت‍م‍اش‍اخ‍ان‍ه‌۲)
‏شابک : ‎964-5596-75-0‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ارس‍ی‌ - ت‍رک‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌.‎113‬
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍رک‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۹م‌. -- ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍رک‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌ م‌۱۹
‏موضوع : آخ‍ون‍دزاده‌، ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌، ۱۲۹۵ - ۱۲۲۸ق‌. م‍وس‍ی‍و ژوردان‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : آخ‍ون‍دزاده‌، ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌، ۱۲۹۵ - ۱۲۲۸ق‌. -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : ق‍راج‍ه‌داغ‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، - ۱۳۱۰ق‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : م‍ح‍م‍دزاده‌ ص‍دی‍ق‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۴ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : PL۳۱۴‭/آ۳۷آ۱۹،۲.ج‌ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۸۹۴/۳۶۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۹۷۸۴
 
   آدرس ثابت  م‍وس‍ی‍و ژوردان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۳۷۰۷۲ ‬
‪ ۱۱۶۰۱۵۵ ‬
۱
۱۳۸۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh