ف‍اطم‍ی‍ه‌ ت‍ا م‍ح‍رم‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ه‍ی‍دی‌، ن‍اص‍ر
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍اطم‍ی‍ه‌ ت‍ا م‍ح‍رم‌/ م‍ول‍ف‌ ن‍اص‍ر ش‍ه‍ی‍دی‌ (س‍اج‍دی‌ف‍ر)
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ن‍ص‍ای‍ح‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۹۲
‏شابک : ‎964-7883-24-2‬۷۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7883-24-2‬۷۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: از ف‍اطم‍ی‍ه‌ ت‍ا م‍ح‍رم‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌: م‍ص‍ائ‍ب‌ ح‍ض‍رت‌ زه‍را(س‌) و گ‍ری‍ز ب‍ه‌ ک‍رب‍لا ....
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان روی جلد : از ف‍اطم‍ی‍ه‌ ت‍ا م‍ح‍رم‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌: م‍ص‍ائ‍ب‌ ح‍ض‍رت‌ زه‍را(س‌) و گ‍ری‍ز ب‍ه‌ ک‍رب‍لا ....
‏عنوان دیگر : از ف‍اطم‍ی‍ه‌ ت‍ا م‍ح‍رم‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌: م‍ص‍ائ‍ب‌ ح‍ض‍رت‌ زه‍را(س‌) و گ‍ری‍ز ب‍ه‌
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ق‌۶۱
‏موضوع : م‍ح‍رم‌
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱ - ۴ق‌. -- س‍وگ‍واری‍ه‍ا
‏موضوع : ف‍اطم‍ه‌ زه‍را(س‌)، ۸؟ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۱۱ق‌. -- م‍ص‍ائ‍ب‌
‏موضوع : زی‍ارت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : BP۴۱/۵‭/ش‌۹۵ف‌۲
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۵۶۸۴
 
   آدرس ثابت  ف‍اطم‍ی‍ه‌ ت‍ا م‍ح‍رم‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۸۲۰۷۰ ‬
‪ ۵۱۸۹۵۳ ‬
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۸۲۰۷۱ ‬
‪ ‭BP۴۱/۵ /‮ش‌‬۹۵‮ف‌‬۲‬ ‬
۲
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۲۰۲۴۷ ‬
‪ ۱۰۱-۴۹۷۰۲ ‬
۴
۱۳۸۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh