ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍ی‍دن‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌، ‏‫۱۹۳۸‬-‏ م‫.‬
Giddens, Anthony
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌/ آن‍ت‍ون‍ی‌ گ‍ی‍دن‍ز؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر ص‍ب‍وری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‏‫‏‏، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۸۸۶ ص‌.‬: مصور، ج‍دول‌، نمودار، نقشه.
‏شابک : ‏‫‏‏۴۸۰۰۰ ری‍ال‌‬ ؛ ‏‫۴۸۰۰۰ ریال (چاپ نهم)‬ ؛ ‏‫۴۸۰۰۰ ریال‬: چاپ هفدهم‏‫: ‏‫‬‭964-312-168-2‬ ؛ ‏‫‏‏۶۵۰۰۰ ریال: چاپ نوزدهم‏‫: ‏‫‬‭978-964-312-168-6‬ ؛ ‏‫‏‏۷۰۰۰۰ ریال (چاپ بیستم) ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال (چاپ بیست و یکم)‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال (چاپ بیست و دوم)‬ ؛ ‏‫۸۸۰۰۰ ریال (چاپ بیست و سوم)‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰۰ریال (چاپ بیست و هشتم)‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی: ‭Sociology, 3rd ed.‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌، ۱۳۷۶ (ب‍ی‍س‍ت‌ و چ‍ه‍ار، ۸۸۸ ص‌.).
‏يادداشت : چاپ نهم: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چاپ پانزدهم: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ شانزدهم و هفدهم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ نوزدهم تا بیست و یکم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : ‏‫چاپ بیست و دوم ٬ بیست و سوم : ۱۳۸۷.‬
‏يادداشت : چاپ بیست وهشتم: ۱۳۹۲.
‏يادداشت : این کتاب در سال‌های ۱۳۷۶- ۱۳۹۸ تجدیدچاپ شده است.
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص. ۸۲۱- ۸۶۱؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : جامعه‌شناسی
‏شناسه افزوده : ص‍ب‍وری‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۱۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭HM۵۸۵‏‫‭/گ۹ج۲ ۱۳۸۲‬‏‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۵۷۳۸
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۶۵۷۰۵ ‬
‪ ۶۳-۱۴۳۹۰۳ ‬
۱۹
۱۳۹۰
۲۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۵۱۸۷۰ ‬
‪ ۶۰۹۵۳۹ ‬
۱۲
۱۳۷۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۱۷۷۰۳ ‬
‪ ۱۷۸۵۷۳۶ ‬
۳۲
۱۳۹۶
۳۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۸۳۲۳۱ ‬
‪ ‏۲۲۴۷۷۱۲ ‬
۲
۱۳۸۲
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۰۵۰۹ ‬
‪ ۵۳۰۶۸۵ ‬
۱
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۹۱۲۵۶ ‬
‪ ۷۴۶۵۳۷ ‬
۳
۱۳۸۴
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۹۱۲۵۷ ‬
‪ ۶۳۰۸۰۸ ‬
۴
۱۳۸۴
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۲۴۰۱۱ ‬
‪ ۷۴۶۵۳۸ ‬
۱۱
۱۳۸۵
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۷۲۷۲۳ ‬
‪ ۷۳۱۴۴۲ ‬
۱۳
۱۳۸۵
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۵۲۷۱۹ ‬
‪ ۶۸۹۸۱۰ ‬
۷
۱۳۸۶
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۵۲۷۲۰ ‬
‪ ۶۸۹۸۱۱ ‬
۸
۱۳۸۶
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۲۴۵۲۶ ‬
‪ ۸۴۶۶۸۷ ‬
۵
۱۳۸۶
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۲۴۵۲۷ ‬
‪ ۸۴۱۰۶۶ ‬
۶
۱۳۸۶
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۳۸۷۶ ‬
‪ ۶۷۲۸۱۷ ‬
۹
۱۳۸۵
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۳۸۷۷ ‬
‪ ۶۷۲۸۱۸ ‬
۱۰
۱۳۸۵
۱۸
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۳۳۹۴۷۱ ‬
‪ ‬
۲۰
۱۳۸۲
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۶۰۱۰ ‬
‪ ۸۹۷۸۶۷ ‬
۱۶
۱۳۸۷
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۷۳۷۳ ‬
‪ ۸۴۳۶۰۲ ‬
۱۵
۱۳۸۷
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۷۳۷۴ ‬
‪ ۸۴۳۶۰۳ ‬
۱۴
۱۳۸۷
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۸۴۴۴۰ ‬
‪ ۱۰۱۰۴۰۱ ‬
۱۷
۱۳۸۹
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۸۴۴۴۱ ‬
‪ ۱۰۱۰۴۰۲ ‬
۱۸
۱۳۸۹
۲۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۰۷۰۸۰ ‬
‪ ۱۲۵۳۲۱۸ ‬
۲۱
۱۳۸۹
۲۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۰۷۰۸۱ ‬
‪ ۱۲۵۳۲۱۹ ‬
۲۲
۱۳۸۹
۲۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۰۰۲۱ ‬
‪ ۱۲۴۹۵۲۰ ‬
۲۳
۱۳۹۰
۲۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۰۰۲۲ ‬
‪ ۱۲۴۹۵۲۱ ‬
۲۴
۱۳۹۰
۲۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۷۵۹۹ ‬
‪ ۱۳۱۵۴۲۷ ‬
۲۵
۱۳۹۱
۲۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۷۶۰۰ ‬
‪ ۱۳۱۵۴۲۶ ‬
۲۶
۱۳۹۱
۲۷
 
مبادلات
‪ ۲۳۱۱۰۶۹ ‬
‪ ‬
۲۷
۱۳۹۲
۲۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۱۱۰۷۰ ‬
‪ ۱۴۹۱۵۱۵ ‬
۲۸
۱۳۹۲
۲۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۵۸۹۶۵ ‬
‪ ۱۵۷۳۰۸۹ ‬
۳۰
۱۳۹۳
۲۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۵۸۹۶۶ ‬
‪ ۱۵۷۳۰۸۸ ‬
۳۱
۱۳۹۳
۲۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۸۷۸۹۰ ‬
‪ ۲۰۲۳۷۷۷ ‬
۳۳
۱۳۹۶
۳۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۲۹۱۱۳ ‬
‪ ۲۰۴۰۰۳۰ ‬
۳۴
۱۳۹۷
۳۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh