ان‍س‍ان‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ری‍وی‍ر، ک‍ل‍ود، ۱۹۳۲- م.
‏‫‬‭‭‎Riviere, claude
‏عنوان و نام پديدآور : ان‍س‍ان‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌/ ک‍ل‍ود ری‍وی‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍اص‍ر ف‍ک‍وه‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: نشر ن‍ی‌‏‫‏‏، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۳۴۱ ص.
‏شابک : :‏‫‬‭‭‎964-312-704-4‬‏‫‏‏۲۸۰۰۰ری‍ال‌
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‎Anthropologie Politique, c2000‬.
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۸۲-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۱۱] - ۳۲۶؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌.
‏شناسه افزوده : ف‍ک‍وه‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۳۳ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭GN۴۹۲‭/ر۹‮ال‍ف‌‬۸ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۳۰۶/۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۸۶۵۳
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ان‍س‍ان‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۶۱۴۱ ‬
‪ ۶۳-۶۵۱۸۰ ‬
۳
۱۳۸۶
۳
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۳۱۴۶ ‬
‪ GN۴۹۲ /ر۹الف۸ ۱۳۸۲ ‬
۸
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۲۳۴۴۲ ‬
‪ ۴۲۷۸۴۶ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۲۳۴۴۳ ‬
‪ ۵۱۱۳۱۲ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۸۴۰۸ ‬
‪ ۲۴۴۲۶۰ ‬
۷
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۱۸۴۰۹ ‬
‪ ۶۶۷۲۹۵ ‬
۶
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۰۹۷۱ ‬
‪ ۶۷۱۰۳۴ ‬
۴
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۰۹۷۲ ‬
‪ ۶۷۱۰۳۵ ‬
۵
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۸۷۹۷ ‬
‪ ۱۶۴۱۱۴۰ ‬
۹
۱۳۹۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۷۹۹۱۸ ‬
‪ ۱۶۵۹۴۸۸ ‬
۱۲
۱۳۹۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۲۳۰۳۰ ‬
‪ ۱۶۷۸۹۳۸ ‬
۱۵
۱۳۹۴
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh