ت‍ج‍وی‍د م‍ق‍دم‍ات‍ی‌: (روای‍ت‌ ح‍ف‍ض‌) وی‍ژه‌ س‍طح‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ و ع‍م‍وم‍ی‌ (اول‍ی‍ن‌ م‍رح‍ل‍ه‌ از س‍طوح‌ چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ج‍ع‍ف‍ری‌ت‍ب‍ار، م‍ج‍ی‍د، - ۱۳۴۰
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ج‍وی‍د م‍ق‍دم‍ات‍ی‌: (روای‍ت‌ ح‍ف‍ض‌) وی‍ژه‌ س‍طح‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ و ع‍م‍وم‍ی‌ (اول‍ی‍ن‌ م‍رح‍ل‍ه‌ از س‍طوح‌ چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌)/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ج‍ی‍د ج‍ع‍ف‍ری‌ت‍ب‍ار
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌]۲
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ن‍ه‍اج‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : [۱۰۳] ص‌
‏فروست : (ف‍ن‍ون‌ ق‍راآات‌ و م‍ع‍ارف‌ - ۶)
(م‌. ع‌ ۶۶)
‏شابک : ۴۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ن‍ش‍ر خ‍رم‍ش‍ه‍ر، ۱۳۸۰
‏موضوع : ق‍رآن‌ -- ت‍ج‍وی‍د -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۷۹/۶‭/ج‌۷۳ت‌۳ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۱۰۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۷۳۵۹
 
   آدرس ثابت  ت‍ج‍وی‍د م‍ق‍دم‍ات‍ی‌: (روای‍ت‌ ح‍ف‍ض‌) وی‍ژه‌ س‍طح‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ و ع‍م‍وم‍ی‌ (اول‍ی‍ن‌ م‍رح‍ل‍ه‌ از س‍طوح‌ چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۲۴۲۷ ‬
‪ ۴۶۳۱۶۸ ‬
۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۲۴۲۸ ‬
‪ ۴۰۸۶۴۲ ‬
۱
۱۳۸۲
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh