اس‍ت‍ال‍ی‍ن‌ م‍خ‍وف‌، خ‍ن‍ده‌ و ب‍ی‍س‍ت‌ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ای‍م‍ی‍س‌، م‍ارت‍ی‍ن‌،۱۹۴۹- م.
‏‫‭‎Amis, Martin‬
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍ت‍ال‍ی‍ن‌ م‍خ‍وف‌، خ‍ن‍ده‌ و ب‍ی‍س‍ت‌ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌/ م‍ارت‍ی‍ن‌ ای‍م‍ی‍س‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‌ ک‍ام‍ش‍اد.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‏‫‏، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۳۴۶ ص‌.: م‍ص‍ور.
‏شابک : ‏‫‏۲۶۰۰۰ری‍ال‌: ‏‫‬‭‎964-312-700-1‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‭‎Koba the dread: laughter and the twenty million‬.
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌.
‏موضوع : ت‍روری‍س‍م‌ -- روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌.
‏موضوع : ت‍ع‍ق‍ی‍ب‌ و ای‍ذای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌.
‏موضوع : روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ۱۹۱۷- ۱۹۳۶م.
‏موضوع : روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ --‌۱۹۳۶- ۱۹۵۳م.
‏شناسه افزوده : ک‍ام‍ش‍اد، ح‍س‍ن‌، ۱۳۰۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DK۲۶۸/۴‭/‮ال‍ف‌‬۹‮ال‍ف‌‬۵ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۹۴۷/۰۸۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۵۱۱۸
 
   آدرس ثابت  اس‍ت‍ال‍ی‍ن‌ م‍خ‍وف‌، خ‍ن‍ده‌ و ب‍ی‍س‍ت‌ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۷۴۹۳ ‬
‪ ۱۰۱-۳۷۵۷۲ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh