ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ی‍ن‍م‍ا و ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آرم‍ر، آل‍ن‌
‏‫‭‭‎Armer, Alan A.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ی‍ن‍م‍ا و ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ آل‍ن‌ آرم‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ اک‍ب‍ری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر‏‫‏‏، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۳۵۵ ص‌.:م‍ص‍ور.
‏شابک : ‏‫‏‏۲۵۰۰۰ ری‍ال‌:‏‫‭‭‎964-471-834-8‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:‭‭ ‎Writing the screenplay: TV and film‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍ن‍م‍ائ‍ی‌، ۱۳۷۵.
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌.
‏موضوع : ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ -- ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ی‌.
‏شناسه افزوده : اک‍ب‍ری‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۳۷-
‏شناسه افزوده : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭‭PN۱۹۹۶‏‫‬‭/آ۴ف۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭‭۸۰۸/۲۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۴۱۰۱
 
   آدرس ثابت  ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ی‍ن‍م‍ا و ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۵۲۴۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۵۲۴۷ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۰۴۷۶ ‬
‪ ۳۰۴۲۱۶ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۸۰۴۷۷ ‬
‪ ۵۱۹۵۰۱ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh