آم‍وزش‌ روان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌: ان‍واع‌ م‍دل‍ه‍ا، اه‍داف‌ و ش‍ی‍وه‌ اج‍را، راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ پ‍زش‍ک‍ان‌، روان‍ش‍ن‍اس‍ان‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ...
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍ه‍اری‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و، - ۱۳۴۶
‏عنوان و نام پديدآور : آم‍وزش‌ روان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌: ان‍واع‌ م‍دل‍ه‍ا، اه‍داف‌ و ش‍ی‍وه‌ اج‍را، راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ پ‍زش‍ک‍ان‌، روان‍ش‍ن‍اس‍ان‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ .../ ت‍دوی‍ن‌ ش‍ه‍رب‍ان‍و ق‍ه‍اری‌؛ وی‍رای‍ش‌ ج‍ع‍ف‍ر ب‍وال‍ه‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌: ت‍ح‍ف‍ه‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : [۹۰] ص‌.ج‍دول‌
‏شابک : ۹۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ...‎Sh. Ghahari. Family psychoe ducation‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۸۷ - ۸۳
‏عنوان دیگر : راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ پ‍زش‍ک‍ان‌، روان‍ش‍ن‍اس‍ان‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ و
‏موضوع : روان‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
‏شناسه افزوده : ب‍وال‍ه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر، م‍ت‍رج‍م‌، - ۱۳۲۷
‏رده بندی کنگره : RC۴۸۸/۵‭/ق‌۹آ۸
‏رده بندی دیویی : ۶۱۶/۸۹۱۵۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۲۷۱۲
 
   آدرس ثابت  آم‍وزش‌ روان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌: ان‍واع‌ م‍دل‍ه‍ا، اه‍داف‌ و ش‍ی‍وه‌ اج‍را، راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ پ‍زش‍ک‍ان‌، روان‍ش‍ن‍اس‍ان‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ...
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۵۹۱۸ ‬
‪ ۳۹۹۱۵۵ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۰۵۹۱۹ ‬
‪ ۱۷۸۷۳۵۲ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۸۹۶۷ ‬
‪ ۱۰۱-۴۸۲۱۶ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh