ن‍ه‌ ت‍رن‍ج‍ی‌ ن‍ه‌ ان‍اری‌ (گ‍زی‍ده‌ ش‍ع‍ره‍ای‌ ۷۶ ت‍ا )۸۱
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ی‍اب‍ان‍ک‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، - ۱۳۴۱
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ه‌ ت‍رن‍ج‍ی‌ ن‍ه‌ ان‍اری‌ (گ‍زی‍ده‌ ش‍ع‍ره‍ای‌ ۷۶ ت‍ا )۸۱/ س‍ع‍ی‍د ب‍ی‍اب‍ان‍ک‍ی‌
‏مشخصات نشر : اص‍ف‍ه‍ان‌: ن‍ق‍ش‌ م‍ان‍ا، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ۸۴ ص‌؛ ۵/۱۱‎ x‬۵/۲۰س‌م‌
‏فروست : (ش‍ع‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌۱)
‏شابک : ‎964-7418-10-8‬۷۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7418-10-8‬۷۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۷۹۸۰‭/ی‌۲ن‌۸۷ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲‭ب‌۸۹۴ن‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۱۸۴۷
 
   آدرس ثابت  ن‍ه‌ ت‍رن‍ج‍ی‌ ن‍ه‌ ان‍اری‌ (گ‍زی‍ده‌ ش‍ع‍ره‍ای‌ ۷۶ ت‍ا )۸۱
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۴۳۸۳۵ ‬
‪ ۱۵۳۶۵۷۹ ‬
۱
۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۳۸۳۶ ‬
‪ ۲۵۹۸۸۶ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh