ک‍ی‍م‍ی‍اگ‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آخ‍ون‍دزاده‌، ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌، ق‌۱۲۹۵ - ۱۲۲۸
‏عنوان قراردادی : [م‍لااب‍راه‍ی‍م‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ی‍م‍ی‍اگ‍ر]
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ی‍م‍ی‍اگ‍ر/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍گ‍ارش‌ م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر ق‍راج‍ه‌داغ‍ی‌؛ ب‍ا م‍ت‍ن‌ اص‍ل‍ی‌ اث‍ر م‍ی‍رزا ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ آخ‍ون‍دزاده‌؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دزاده‌ ص‍دی‍ق‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍م‍ای‍ش‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۴۶
‏فروست : (ت‍م‍ث‍ی‍لات‌ ت‍م‍اش‍اخ‍ان‍ه‌۱)
‏شابک : ‎964-5596-68-8‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:(‎Alchemist‬)‎Mirza fat Ali Akhoundzadeh, Kimiyagar ‬.
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۴۱] - ۱۴۶؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : م‍لااب‍راه‍ی‍م‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ی‍م‍ی‍اگ‍ر
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍رک‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۹م‌. -- ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍رک‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۹م‌.
‏موضوع : آخ‍ون‍دزاده‌، ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌، ۱۲۹۵ - ۱۲۲۸ق‌. م‍لااب‍راه‍ی‍م‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ی‍م‍ی‍اگ‍ر -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : آخ‍ون‍دزاده‌، ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌، ۱۲۹۵ - ۱۲۲۸ق‌. -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : ق‍راج‍ه‌داغ‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، - ۱۳۱۰ق‌. م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : م‍ح‍م‍دزاده‌ ص‍دی‍ق‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۴ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : PL۳۱۴‭/آ۳۷آ۱۹،۱.ج‌ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۸۹۴/۳۶۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۱۰۸۴
 
   آدرس ثابت  ک‍ی‍م‍ی‍اگ‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۳۷۰۷۰ ‬
‪ ۱۱۶۲۹۹۳ ‬
۱
۱۳۸۲
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۲۸۹۴۰۹۲ ‬
‪ ‬
۲
۱۳۸۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh