ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ و آزادی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آرون‌، رم‍ون‌، م‌۱۹۸۳ - ۱۹۰۵
‎Aron, Raymond‬
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ و آزادی‌/ ری‍م‍ون‌ آرون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ه‍رداد ن‍ورای‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍رواری‍د، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۰۲
‏شابک : ‎964-5881-39-0‬۱۸۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5881-39-0‬۱۸۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Essai sur les Libertes...‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : آزادی‌
‏شناسه افزوده : ن‍ورای‍ی‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۲۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‬‭‭‬‭JC۵۸۵‬‬‏‫‭‭‬‭‭‭‭‬‭‭‭/آ۳۷ح‌۷ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۲۳/۴۴‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۹۴۵۸
 
   آدرس ثابت  ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ و آزادی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۷۵۰۵ ‬
‪ JC۵۸۵ /آ۳۷ح۷ ۱۳۸۲ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۷۵۰۶ ‬
‪ JC۵۸۵ /آ۳۷ح۷ ۱۳۸۲ ‬
۴
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۹۰۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۹۰۰ ‬
۵
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۹۱۸۶ ‬
‪ ۴۰۲۲۷۹ ‬
۱
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۹۱۸۷ ‬
‪ ۵۰۰۰۵۸ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh