اث‍ر ب‍ازی‍ه‍ای‌ وی‍دی‍وی‍ی‌ و رای‍ان‍ه‌ای‌ ب‍ر ک‍ودک‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍ان‍ت‍ر، ب‍ری‌، ‏‫۱۹۵۴ - م.‏‬
Gunter, Barrie
‏عنوان و نام پديدآور : اث‍ر ب‍ازی‍ه‍ای‌ وی‍دی‍وی‍ی‌ و رای‍ان‍ه‌ای‌ ب‍ر ک‍ودک‍ان‌ / ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌ ب‍ری‌ گ‍ان‍ت‍ر ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ح‍س‍ن‌ پ‍ورع‍اب‍دی‌ن‍ای‍ی‍ن‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ج‍وان‍ه‌ رش‍د‏‫، ۱۳۸۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۹۹ ص‌.‬: ن‍م‍ودار.
‏شابک : ۱۸۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ریال‬‏‫: چاپ سوم‬‏‫‭964-7475-16-0 : ‬‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:.‎The effects of video games on children: the myth unmasked‬
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۸.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [ ۱۷۳ ] - ۱۹۹.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : بازیهای ویدیویی و کودکان
‏موضوع : ب‍ازی‍ه‍ای‌ وی‍دی‍وی‍ی‌ و ک‍ودک‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏موضوع : ب‍ازی‍ه‍ای‌ وی‍دی‍وی‍ی‌ و ک‍ودک‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
‏شناسه افزوده : پ‍ورع‍اب‍دی‌ ن‍ای‍ی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭GV۱۴۶۹/۳‏‫‭/گ۲‮الف‬۲ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۰۶/۴۸۷۰۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۸۶۰۶
 
   آدرس ثابت  اث‍ر ب‍ازی‍ه‍ای‌ وی‍دی‍وی‍ی‌ و رای‍ان‍ه‌ای‌ ب‍ر ک‍ودک‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۸۵۶۸ ‬
‪ ۶۳-۸۷۷۲۲ ‬
۵
۱۳۸۷
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۵۹۸۹ ‬
‪ ۶۳-۱۰۷۲۰۷ ‬
۷
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۵۴۳۲ ‬
‪ ۴۴۴۲۶۸ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۵۵۴۳۳ ‬
‪ ۵۴۱۱۱۲ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۹۴۰۰ ‬
‪ ۶۸۳۹۷۸ ‬
۳
۱۳۸۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۹۴۰۱ ‬
‪ ۶۸۳۹۷۷ ‬
۴
۱۳۸۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۱۹۹۹ ‬
‪ ۷۷۷۸۶۰ ‬
۸
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۲۰۰۰ ‬
‪ ۷۷۷۸۵۹ ‬
۹
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۰۸۶۲۰ ‬
‪ ۱۹۶۷۰۴۴ ‬
۱۰
۱۳۹۶
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh