ع‍ج‍ای‍ب‌‌ال‍م‍خ‍ل‍وق‍ات‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود، ق‍رن‌۶ق‌.
‏عنوان قراردادی : عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات
‏عنوان و نام پديدآور : ع‍ج‍ای‍ب‌‌ال‍م‍خ‍ل‍وق‍ات‌ / ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌‌م‍ح‍م‍ودب‍ن‌‌اح‍م‍د طوس‍ی‌ ؛ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر س‍ت‍وده‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫ ، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری : سی و سه، ‏‫۷۱۱ ص.‬
‏شابک : ‏‫۴۰۰۰۰ ریال‬ ‏‫‭‎964-445-404-9 : ‬‬ ؛ ‏‫‬۱۲۰۰۰۰ریال‬‏‫ : ‏‫چاپ سوم‬‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-445-404-2 :‬‬ ؛ ‏‫۳۸۵۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‬‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌ : ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ ، ۱۳۴۵.
‏يادداشت : چاپ سوم : ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۹۱ .
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌.
‏موضوع : شگفتی‌های جهان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : دایره‌المعارف‌ها و واژه‌نامه‌ها
‏موضوع : جغرافیا -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : نثر فارسی -- قرن ۶ق
‏شناسه افزوده : س‍ت‍وده‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ‏‫۱۲۹۲ - ‏۱۳۹۵.‏‬ ، گ‍ردآورن‍ده‌.
‏شناسه افزوده : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭AG۲۴۱‏‫‬‭/ط۹ع۳ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۰۳۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۷۶۰۲
 
   آدرس ثابت  ع‍ج‍ای‍ب‌‌ال‍م‍خ‍ل‍وق‍ات‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۴۳۶۸ ‬
‪ ۶۳-۱۰۵۵۰۴ ‬
۵
۱۳۸۷
۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۵۰۵۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۵۰۵۳ ‬
۷
۱۳۸۲
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۶۵۷۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۶۵۷۰ ‬
۸
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۰۵۱۲ ‬
‪ ۲۹۷۵۲۳ ‬
۲
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۰۰۵۱۳ ‬
‪ ۵۲۶۵۸۰ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۰۷۷۰ ‬
‪ ۷۵۶۵۲۲ ‬
۳
۱۳۸۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۰۷۷۱ ‬
‪ ۷۵۶۵۲۱ ‬
۴
۱۳۸۷
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۴۴۴۸۶ ‬
‪ ۱۰۱-۲۰۴۸۴ ‬
۶
۱۳۴۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۳۲۴۲۱ ‬
‪ ۱۵۴۴۸۵۷ ‬
۹
۱۳۹۱
۴
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۴۳۲۴۲۲ ‬
‪ ‏‫‬‭AG۲۴۱ ‏‫‬‭/ط۹ع۳ ۱۳۸۲ ‬
۱۰
۱۳۹۱
۴
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh