ده‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍اب‍ن‍ده‌، س‍ل‍طان‍ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۲۹۳ - ۱۳۷۱.‏
‏عنوان و نام پديدآور : ده‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌/ س‍ل‍طان‍ح‍س‍ی‍ن‌ ت‍اب‍ن‍ده‌‌گ‍ن‍اب‍ادی‌ (رض‍ا ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌).
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌‏‫، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری : پ‍ان‍زده‌، [۳۶۷] ص‌.: ع‍ک‍س‌(رن‍گ‍ی‌).
‏شابک : ‏‫۳۰۰۰۰ ری‍ال‌‬‬: ‏‫‭964-7040-42-3‬‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰۰ ریال(چاپ دوم)‬: ‏‫‭978-964-7040-42-6‬‬
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ت‍وس‍ط ن‍اش‍ری‍ن‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۹۳(فیپا).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : کلام -- مقاله‌‌ها و خطابه‌ها
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۰۰/۵‏‫‬‭‭/ت‌۲د۹ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۴۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۴۸۳۶
 
   آدرس ثابت  ده‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۸۶۴۲۲ ‬
‪ ۲۲۴۴۰۸۷ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۶۴۲۳ ‬
‪ ۴۰۳۶۸۰ ‬
۱
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۳۱۴۴۵ ‬
‪ ۱۵۹۷۸۸۲ ‬
۳
۱۳۹۳
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۳۱۴۴۶ ‬
‪ ۱۵۹۷۸۸۱ ‬
۴
۱۳۹۳
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh