ت‍اری‍خ‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌: (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍ر ت‍ح‍ولات‌ و روی‍داده‍ای‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ اه‍م‌ م‍س‍ایل‌ ک‍ن‍ون‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آقازاده، احمد، ‏‫۱۳۲۲ ‏-
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌: (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍ر ت‍ح‍ولات‌ و روی‍داده‍ای‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ اه‍م‌ م‍س‍ایل‌ ک‍ن‍ون‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اح‍م‍د آق‍ازاده‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ارس‍ب‍اران‌‏‫، ۱۳۸۲.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ش‍ش‌، ۱۵۲ ص‌.‏‬: ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌.
‏شابک : ‏‫۱۱۰۰۰ری‍ال‌‏‏‬‏‬‏‫‭‭‬‭‭‎964-6389-18-X‬ :‏‬‏‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ ریال‏‬‏‬‏‬‏‫: چاپ دوم‏‬‏‬‏‬‏‫‭‬‭‭978-964-6389-18-2 :‏‬‏‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬‬
‏يادداشت : چاپ دوم: پاییز ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ سوم: پاییر ۱۳۸۹.
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۴۹] - ۱۵۲؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏موضوع : آموزش و پرورش -- ایران-- تاریخ
‏موضوع : تحولات آموزشی -- ایران -- تاریخ
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‬‭‭LA۱۳۵۱‏‫‬‭‭/آ۷ت‌۲ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭‭۳۷۰/۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۴۳۶۲
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌: (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍ر ت‍ح‍ولات‌ و روی‍داده‍ای‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ اه‍م‌ م‍س‍ایل‌ ک‍ن‍ون‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۲۸۶۰ ‬
‪ ۳۹۲۲۲۳ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۰۲۸۶۱ ‬
‪ ۵۵۰۸۶۹ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۳۴۱۲۹ ‬
‪ ۱۴۲۴۷۷۰ ‬
۳
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۴۱۳۰ ‬
‪ ۹۸۸۴۰۰ ‬
۴
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۳۷۹۹۷ ‬
‪ ۱۰۶۴۵۴۶ ‬
۵
۱۳۸۹
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۵۴۵۸۲ ‬
‪ ۱۰۴۳۷۱۹ ‬
۶
۱۳۸۹
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh