روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : والاس‌، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا
‎Wallace, Patricia M.‬
‏عنوان و نام پديدآور : روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌/ پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا ول‍ی‍س‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ ق‍ن‍ادی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌ اوح‍دی‌، ح‍م‍ی‍را ص‍ف‍وی‌ ه‍م‍ام‍ی‌
‏مشخصات نشر : اص‍ف‍ه‍ان‌: ب‍ه‍ن‍ام‌ اوح‍دی‌: ن‍ق‍ش‌ خ‍ورش‍ی‍د، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ۴۶۵ ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ‎964-6941-52-7‬۳۸۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎the psychology of the internet‬.
‏موضوع : ارت‍ب‍اط -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
‏موضوع : ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
‏موضوع : ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
‏شناسه افزوده : ق‍ن‍ادی‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : اوح‍دی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌، ۱۳۵۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ص‍ف‍وی‌ ه‍م‍ام‍ی‌، ح‍م‍ی‍را، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BF۶۳۷/‮الف ‬۳۶‭و۲ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۰۲۵/۰۴۰۱۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۱۰۴
 
   آدرس ثابت  روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۰۱۹۰۸ ‬
‪ ۱۲۰۴۶۸۲ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۱۹۰۹ ‬
‪ ۳۷۷۷۰۴ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh