گ‍زی‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ م‍ع‍اص‍ر: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌: (م‍ه‍ر گ‍ی‍اه‌ - ه‍م‍ه‌ ف‍رزن‍دان‌ خ‍ورش‍ی‍د)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ی‍م‍ن‍دی‌ن‍ژاد، ش‍ارم‍ی‍ن‌، - ۱۳۴۹
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍زی‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ م‍ع‍اص‍ر: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌: (م‍ه‍ر گ‍ی‍اه‌ - ه‍م‍ه‌ ف‍رزن‍دان‌ خ‍ورش‍ی‍د)/ ش‍ارم‍ی‍ن‌ م‍ی‍م‍ن‍دی‌ن‍ژاد
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‌ ن‍ی‍س‍ت‍ان‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۰۰
‏شابک : ‎964-337-293-6‬۷۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-337-293-6‬۷۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Sharmin Meymandy Nejad. Contemporary Iraninan literature selected plays‬.
‏عنوان دیگر : م‍ه‍ر گ‍ی‍اه‌
‏عنوان دیگر : ه‍م‍ه‌ ف‍رزن‍دان‌ خ‍ورش‍ی‍د
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۲۲۳‭/ی‌۸۷آ۱۲ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۲‮ف‍ا‬۸/۶۲‭م‌۹۸۲ی‌ ۱۳۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۹۸۳۳
 
   آدرس ثابت  گ‍زی‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ م‍ع‍اص‍ر: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌: (م‍ه‍ر گ‍ی‍اه‌ - ه‍م‍ه‌ ف‍رزن‍دان‌ خ‍ورش‍ی‍د)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۱۱۱۶ ‬
‪ ۴۰۵۹۴۵ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۱۱۱۷ ‬
‪ ۴۰۳۹۸۳ ‬
۱
۱۳۸۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh