ب‍اه‍م‌ ان‍دی‍ش‍ی‍دن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ه‍ارت‍ک‍ه‌ م‍ای‍ر، م‍ارت‍ی‍ن‍ا
Hartke Meyer, Martina
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍اه‍م‌ ان‍دی‍ش‍ی‍دن‌: راز گ‍ف‍ت‍گ‍و‏‫/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ارت‍ی‍ن‍ا و ی‍وهانس ه‍ارت‍ک‍ه‌‌م‍ای‍ر، ل‌. ف‍ری‍م‍ن‌ دوری‍ت‍ی‌‏‫؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍اطم‍ه‌ ص‍درع‍ام‍ل‍ی‌ (طب‍اطب‍ائ‍ی‌)‏‫؛ [به سفارش مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اطلاع‍ات‌‏‫، ۱۳۸۹.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۶۴ ص‌.‏‬‏‬: م‍ص‍ور.
‏شابک : ‏‫۱۲۰۰۰ ری‍ال‌‏‬‏‬‏‬‏‬‏‫‭‭‭964-423-505-3 :‏‬‏‬‏‬ ؛ ‏‫۲۴۰۰۰ ریال‏‬‏‬‏‬‏‬‏‫‭‭‭978-964-423-505-4 :‏‬‏‬‏‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا (چاپ دوم)
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ آل‍م‍ان‍ی‌:.‭‭‭‭‎Miteinander denken das geheimnis des dialogs‬
‏يادداشت : چاپ اول: ۱۳۸۲ (فیپا).
‏يادداشت : ‏‫چاپ دوم.
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۵۳] - ۲۶۴.‏‬
‏موضوع : گفتگو -- تجزیه و تحلیل
‏شناسه افزوده : ه‍ارت‍ک‍ه‌ م‍ای‍ر، ‏‫یوهانس اف.‏‬، ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ه‍م‍ک‍ار
‏شناسه افزوده : Hartkemeyer, Johannes F.
‏شناسه افزوده : دوری‍ت‍ی‌، ال. ف‍ری‍م‍ن‌
‏شناسه افزوده : Dhority, L. Freeman
‏شناسه افزوده : ص‍درع‍ام‍ل‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌(طب‍اطب‍ای‍ی‌)، ۱۳۲۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : موسسه اطلاعات
‏شناسه افزوده : مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها
‏شناسه افزوده : International Center for Dialogue Among Civilizations
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭P۹۵/۴۵۵‏‫‭/ه‍۲ب‌۲ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۴۰۱/۴۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۸۸۴۶
‏وضعيت ركورد : فاپا
 
   آدرس ثابت  ب‍اه‍م‌ ان‍دی‍ش‍ی‍دن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۸۵۲۲ ‬
‪ ۶۳-۱۲۹۲۲۷ ‬
۵
۱۳۸۹
۲
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۱۸۷۱ ‬
‪ p۹۵ /۴۵۵ /ه۲ب۲ ۱۳۸۲ ‬
۶
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۶۱۵۹۶ ‬
‪ ۱۷۱۸۱۱۷ ‬
۱
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۱۵۹۷ ‬
‪ ۲۹۶۷۲۶ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۵۹۷۳ ‬
‪ ۹۹۶۹۵۱ ‬
۳
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۵۹۷۴ ‬
‪ ۹۹۶۹۵۰ ‬
۴
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۵۰۵۷۲ ‬
‪ ۱۷۳۸۵۸۰ ‬
۷
۱۳۹۵
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh