آی‍ات‌ ع‍زت‌ در س‍ی‍م‍ای‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ن‍ص‍وری‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، - ۱۳۴۳
‏عنوان و نام پديدآور : آی‍ات‌ ع‍زت‌ در س‍ی‍م‍ای‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ م‍ن‍ص‍وری‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ع‍ص‍ر رس‍ان‍ه‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۶۸
‏شابک : ‎964-94432-3-1‬۸۰۰۰ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۶۴] - ۱۶۸؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ق‌. -- ت‍اث‍ی‍ر
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ق‌۶۱ - ۴
‏موضوع : ع‍زت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۵۰/۵۵‏‫‬‭‭/م‌۷۷آ۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۶۳۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۷۶۷۷
 
   آدرس ثابت  آی‍ات‌ ع‍زت‌ در س‍ی‍م‍ای‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۱۵۸۰ ‬
‪ ۲۴۲۲۳۵ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۷۱۵۸۱ ‬
‪ ‭BP۲۵۰/۵۵ /‮م‌‬۷۷آ۹‬ ‬
۱
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh