ت‍اری‍خ‌ م‍ش‍روطه‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍س‍روی‌،سیداح‍م‍د، ‏‫۱۲۶۹ -‏‬ ۱۳۲۴.
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ م‍ش‍روطه‌ ای‍ران‌/ اح‍م‍د ک‍س‍روی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍گ‍اه‌‏‫‏، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۹۵۱ ص‌.‬: م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌.
‏شابک : ‏‫‏۵۰۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫ : ‎964-351-138-3‬‮‬ ؛ ‏‫۱۲۵۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫‏۱۵۰۰۰۰ ریال‬‏‫‏ : چاپ پنجم‬ ‏‫‬‭978-964-351-138-8 :
‏يادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۷.
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌.
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴ - ۱۳۲۷ق.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DSR۱۴۰۷‮‬‏‫‭/ک‌۵ت‌۲ ۱۳۸۲‮‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۷۵‮‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م‌۸۱-۴۶۲۹۸‮‬
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ م‍ش‍روطه‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۶۳/۴۳۴۸۹ ‬
‪ ‬
۲
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۹۲۳۷ ‬
‪ ۶۳-۸۸۳۸۹ ‬
۷
۱۳۸۷
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۱۰۴۰۵ ‬
‪ ۶۳-۲۶۳۳۸ ‬
۱۸
۱۳۸۴
۲
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۳۶۱ ‬
‪ DSR۱۴۰۷ /ک۵ت۲ ۱۳۸۲ ‬
۱۶
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۲۶۳۷ ‬
‪ DSR۱۴۰۷ /ک۵ت۲ ۱۳۸۲ ‬
۱۷
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۳۹۸۹ ‬
‪ DSR۱۴۰۷ /ک۵ت۲ ۱۳۸۲ ‬
۱۰
۱۳۹۲
۷
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۱۲۹۷ ‬
‪ DSR۱۴۰۷ /ک۵ت۲ ۱۳۸۵ ‬
۹
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۸۶۷۷ ‬
‪ ۴۵۷۳۸۵ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۱۹۴۰۴ ‬
‪ ۵۶۱۳۰۵ ‬
۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۹۴۰۵ ‬
‪ ۳۶۰۸۲۱ ‬
۱۴
۱۳۸۴
۲
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۹۴۳۷۵۳ ‬
‪ ‭DSR۱۴۰۷ /‮ک‌‬۵‮ت‌‬۲ ۱۳۸۲‬ ‬
۵
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۳۷۵۴ ‬
‪ ۳۴۹۰۹۵ ‬
۱۵
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۴۵۴۷ ‬
‪ ۸۹۵۱۲۰ ‬
۶
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۴۵۴۸ ‬
‪ ۸۹۵۱۱۹ ‬
۸
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۳۵۲۷۲ ‬
‪ ۸۲۲۱۸۵ ‬
۱۱
۱۳۸۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۳۵۲۷۳ ‬
‪ ۸۲۲۱۸۶ ‬
۱۲
۱۳۸۸
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh