درآم‍دی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ی‌ ادب‍ی‌ از اف‍لات‍ون‌ ت‍ا ب‍ارت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ه‍ارل‍ن‍د، ری‍چ‍ارد، ‏‫۱۹۴۷ - م.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : درآم‍دی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ی‌ ادب‍ی‌ از اف‍لات‍ون‌ ت‍ا ب‍ارت‌/ ری‍چ‍ارد ه‍ارل‍ن‍د؛ گ‍روه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ش‍ی‍راز ع‍ل‍ی‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، ... [و دی‍گ‍ران‌]؛ زی‍رن‍ظر ش‍اپ‍ور ج‍ورک‍ش‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: چ‍ش‍م‍ه‌‏‫، ۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۴۰ص.‬
‏فروست : ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌. ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ب‍ررس‍ی‌؛۲۰.
‏شابک : ‏‫‬‭978-964-362-118-6 ؛ ‏‫۲۲۰۰۰۰ ریال(چاپ چهارم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ سوم)
‏يادداشت : چاپ سوم.
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۹۳(فیپا).
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Literary theory from plato to Barthes: an introductory history‬.
‏موضوع : ادبیات -- تاریخ و نقد-- نظریه
‏موضوع : ادبیات -- فلسفه
‏موضوع : نقد
‏شناسه افزوده : م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌‏‫، ۱۳۳۰ -‏‬، مترجم
‏شناسه افزوده : ج‍ورک‍ش‌، ش‍اپ‍ور،‏‫ ۱۳۳۴ - ‏، ناظر
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۸۱‭/ه‍۱۴د۴ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : م۸۱-۴۵۹۵۷
 
   آدرس ثابت  درآم‍دی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ی‌ ادب‍ی‌ از اف‍لات‍ون‌ ت‍ا ب‍ارت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۵۶۶۷۶ ‬
‪ ۶۳-۵۶۶۷۶ ‬
۳
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۲۲۱۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۲۲۱۸ ‬
۸
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۲۱۳۸۶ ‬
‪ ۶۸۸۰۱۰ ‬
۵
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۲۱۳۸۷ ‬
‪ ۵۰۱۲۴۸ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۰۵۸۰ ‬
‪ ۶۲۷۸۲۷ ‬
۱
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۵۰۵۸۱ ‬
‪ ۲۲۲۷۱۰۴ ‬
۲
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۱۸۲۸ ‬
‪ ۸۳۴۹۳۳ ‬
۶
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۱۸۲۹ ‬
‪ ۸۳۴۹۱۶ ‬
۷
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۵۵۸۳ ‬
‪ ۱۶۰۴۰۵۹ ‬
۹
۱۳۹۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۵۵۸۴ ‬
‪ ۱۶۰۴۰۶۰ ‬
۱۰
۱۳۹۳
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh