ن‍گ‍ارش‌ ف‍ی‍ل‍م‌ن‍ام‍ه‌ی‌ م‍س‍ت‍ن‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍وای‍ن‌،‏‫ دوای‍ت‌ وی.‬
Swain, Dwight V.
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍گ‍ارش‌ ف‍ی‍ل‍م‌ن‍ام‍ه‌ی‌ م‍س‍ت‍ن‍د/ دوای‍ت‌وی‌. س‍وی‍ی‍ن‌، ج‍وی‌آر. س‍وی‍ی‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ اک‍ب‍ری‌، ام‍ی‍ر پ‍وری‍ا؛ وی‍راس‍ت‍ار ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍اق‍ی‌‏‫، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۱۰۹] ص‌.‬
‏فروست : م‍س‍ت‍ن‍دس‍ازی‌؛۳.
‏شابک : ‏‫۹۵۰۰ ریال‬‏‫‭‭‎964-5675-51-0‬: ؛ ‏‫۳۶۰۰۰ ریال‬‬‏‫: چاپ سوم‬‏‫‭978-964-5675-51-4:
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Film script writing: a practical manual, 2nd ed. 1988‭.
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ حاضر ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د ش‍ه‍ب‍ا در س‍ال‌ ۱۳۷۵ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ ف‍ی‍ل‍م‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ن‍د" ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ارت‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : چاپ سوم.
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌.
‏عنوان دیگر : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ ف‍ی‍ل‍م‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ن‍د.
‏موضوع : فیلمنامه‌نویسی
‏شناسه افزوده : س‍وای‍ن‌،‏‫ ج‍وی‌ آر.‬
‏شناسه افزوده : Swain, Joye R.
‏شناسه افزوده : اک‍ب‍ری‌، ع‍ب‍اس‌، ‏‫۱۳۳۷ - ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : پ‍وری‍ا، ام‍ی‍ر، ‏‫۱۳۵۳ -‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۶‏‫‬‭/س۸۶ف۹ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭۸۰۸/۲۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۵۴۰۴
 
   آدرس ثابت  ن‍گ‍ارش‌ ف‍ی‍ل‍م‌ن‍ام‍ه‌ی‌ م‍س‍ت‍ن‍د
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۶۱۸۶۲ ‬
‪ ۶۸۶۳۶۱ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۶۱۸۶۳ ‬
‪ ۲۲۱۹۵۸۹ ‬
۱
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۶۶۵۲ ‬
‪ ۱۲۱۵۱۶۴ ‬
۳
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۶۶۵۳ ‬
‪ ۱۲۱۵۱۶۵ ‬
۴
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۳۴۴۵۷ ‬
‪ ۱۳۷۴۹۷۱ ‬
۵
۱۳۹۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۲۳۴۴۵۸ ‬
‪ ۲۲۱۹۴۱۴ ‬
۶
۱۳۹۱
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh