از ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ت‍ا م‍ه‍دی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍وادی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، - ۱۳۵۱
‏عنوان و نام پديدآور : از ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ت‍ا م‍ه‍دی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ گ‍ردآوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ف‍وائ‍دی‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ه‍دی‌ م‍وع‍ود(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۵۱
‏شابک : ‎964-7428-16-2‬۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7428-16-2‬۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7428-16-2‬۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7428-16-2‬۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7428-16-2‬۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7428-16-2‬۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۲۰۰۰ :۱۳۸۲ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۲۰۰۰ :۱۳۸۲ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱ - ۴ق‌. -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ام‍ام‌ زم‍ان‌(ع‍ج‌)
‏موضوع : م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌(ع‍ج‌)، ام‍ام‌ دوازده‍م‌، ۲۲۵ق‌. - -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)
‏موضوع : دع‍اه‍ا
‏رده بندی کنگره : BP۴۱/۷‭/ف‌۹‮ال‍ف‌‬۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۵۱۲۷
 
   آدرس ثابت  از ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ت‍ا م‍ه‍دی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۷۳۷۱۷ ‬
‪ ۶۳-۳۵۱۱۰ ‬
۸
۱۳۸۵
۴
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۱۵۴۱ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۱۵۴۱ ‬
۱۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۴۲۲۸ ‬
‪ ۴۱۲۰۲۲ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۴۲۲۹ ‬
‪ ۴۶۸۳۶۸ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۳۶۶۰ ‬
‪ ۴۷۶۰۸۱ ‬
۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۳۶۶۱ ‬
‪ ۴۷۲۲۸۲ ‬
۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۴۵۰۶ ‬
‪ ۴۷۲۳۷۰ ‬
۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۴۵۰۷ ‬
‪ ۴۱۲۰۲۱ ‬
۱
۳
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۲۱۷۳۰ ‬
‪ ‭BP۴۱/۷ /‮ف‌‬۹‮ال‍ف‌‬۴‬ ‬
۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۱۴۲۸۵ ‬
‪ ۹۷۶۴۹۰ ‬
۱۰
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۱۴۲۸۶ ‬
‪ ۱۴۴۲۹۰۹ ‬
۹
۱۳۸۵
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh