درس‌ آزم‍ون‌ ع‍رب‍ی‌ س‍ال‌ س‍وم‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آزاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : درس‌ آزم‍ون‌ ع‍رب‍ی‌ س‍ال‌ س‍وم‌/ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ص‍طف‍ی‌ آزاده‌، م‍ح‍م‍ود اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍رزگ‍ر
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ه‍ت‍ا، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۱۲۳ ص‌.ج‍دول‌
‏شابک : ‎964-8028-05-2‬۱۴۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-8028-05-2‬۱۴۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏عنوان دیگر : ع‍رب‍ی‌ س‍ال‌ س‍وم‌
‏موضوع : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (م‍ت‍وس‍طه‌)
‏موضوع : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا (م‍ت‍وس‍طه‌)
‏شناسه افزوده : اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
‏شناسه افزوده : ب‍رزگ‍ر، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
‏رده بندی کنگره : PJ۶۲۰۳‭/آ۴۵د۴
‏رده بندی دیویی : ۴۹۲/۷۵۰۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۶۷۰۶
 
   آدرس ثابت  درس‌ آزم‍ون‌ ع‍رب‍ی‌ س‍ال‌ س‍وم‌
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh