م‍ق‍دم‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ م‍ش‍روطی‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ولای‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ‏‫۱۳۲۴ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ق‍دم‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ م‍ش‍روطی‍ت‌/ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ولای‍ت‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ اس‍لام‍ی‌‏‫، ۱۳۸۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۹۶ص.‬
‏شابک : ‏‫۶۸۵۰ ری‍ال‌‏‬‏‫‭964-430-090-4 :‬‏‬‏‬ ؛ ‏‫۱۸۸۰۰ریال(چاپ دهم)‏‬ ؛ ‏‫۱۸۸۰۰ریال ‬‏‫: چاپ نهم‬: ‏‫‬‭9789644300905
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۶۶ (۱۹۳ ص‌).
‏يادداشت : چاپ نهم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ دهم:۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ یازدهم:‌۱۳۹۰(فیپا).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴ - ۱۳۲۷ق. -- علل و منشاء
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴ - ۱۳۲۷ق. -- روحانیت
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴ - ۱۳۲۷ق.
‏شناسه افزوده : دفتر نشر فرهنگ اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‮‭DSR۱۴۰۹‏‫‬‭‭/و۸م‌۷ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‮‭۹۵۵/۰۷۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۸۶۱۴
 
   آدرس ثابت  م‍ق‍دم‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ م‍ش‍روطی‍ت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۹۸۴۹ ‬
‪ ۴۶۰۹۵۸ ‬
۱
۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۸۹۸۵۰ ‬
‪ ۲۱۵۵۸۴۱ ‬
۲
۱۳۸۰
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۲۳۹۱۷ ‬
‪ ۹۱۹۹۲۷ ‬
۵
۱۳۸۶
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۲۳۹۱۸ ‬
‪ ۹۱۹۹۲۶ ‬
۶
۱۳۸۶
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۱۹۱۹۲ ‬
‪ ۸۵۴۰۲۴ ‬
۴
۱۳۸۷
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۱۹۱۹۳ ‬
‪ ۸۵۱۴۷۵ ‬
۳
۱۳۸۷
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۱۱۵۷۸ ‬
‪ ۱۵۸۲۵۴۰ ‬
۷
۱۳۶۵
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh