ک‍ش‍ت‍ه‌گ‍ان‌ ب‍ر س‍ر ق‍درت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ه‍ن‍ود، م‍س‍ع‍ود، ‏‫۱۳۲۵ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ش‍ت‍ه‌گ‍ان‌ ب‍ر س‍ر ق‍درت‌/ م‍س‍ع‍ود ب‍ه‍ن‍ود.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‌‏‫، ۱۳۸۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۷۱۱ ص‌.‬: ع‍ک‍س‌.
‏شابک : ‏‫۵۵۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ سوم‬: ‏‫‬‭‎964-405-055-x‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال‬ (چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۱۲۵۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ ششم‬: ‏‫‬‭978-964-405-055-8 ؛ ‏‫۳۵۰۰۰۰ ریال(چاپ هفتم)‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : ‏‫چاپ ششم: ۱۳۸۸.‬
‏يادداشت : چاپ هفتم : ۱۳۹۳.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: از ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‌ ت‍ا ه‍وی‍دا ک‍ش‍ت‍ه‌گ‍ان‌ ب‍ر س‍ر ق‍درت‌.
‏عنوان روی جلد : از ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‌ ت‍ا ه‍وی‍دا ک‍ش‍ت‍ه‌گ‍ان‌ ب‍ر س‍ر ق‍درت‌.
‏موضوع : سیاستمداران ایرانی -- سرگذشتنامه
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق.
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- پهلوی، ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭DSR۱۳۲۶‏‫‬‭/ب۹ک۵ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۷۴۰۹۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۶۱۲۹
 
   آدرس ثابت  ک‍ش‍ت‍ه‌گ‍ان‌ ب‍ر س‍ر ق‍درت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۵۳۴۲ ‬
‪ ۶۳-۴۵۳۴۲ ‬
۱
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۲۷۳۸ ‬
‪ ۶۳-۱۱۴۱۴۵ ‬
۷
۱۳۸۸
۶
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۱۶۸۸ ‬
‪ DSR۱۳۲۶ /ب۹ک۵ ‬
۶
۱۳۷۸
۱
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۸۵۲ ‬
‪ DSR۱۳۲۶ /ب۹ک۵ ۱۳۸۰ ‬
۱۳
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۷۰۵۶ ‬
‪ DSR۱۳۲۶ /ب۹ک۵ ۱۳۸۰ ‬
۸
۱۳۷۸
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۶۹۵۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۲۱۸۷ ‬
۱۲
۱۳۷۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۰۲۵۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۵۲۱۲ ‬
۱۴
۱۳۸۲
۳
 
کتابخانه مرکز اصفهان
‪ ۴۰۰۰-۳۲۰ ‬
‪ DSR۱۳۲۶ /ب۹ک۵ ۱۳۸۰ ‬
۹
۱۳۸۲
۳
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۸۱۴ ‬
‪ DSR۱۳۲۶ /ب۹ک۵ ۱۳۸۰ ‬
۱۱
۱۳۸۰
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۰۳۲۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۰۳۲۲ ‬
۱۸
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۱۸۵۶۲ ‬
‪ ۲۱۸۶۷۱۸ ‬
۵
۱۳۸۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۸۶۲۶ ‬
‪ ۴۹۳۶۳۶ ‬
۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۱۵۳۴۰ ‬
‪ ۶۶۱۰۴۸ ‬
۳
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۱۵۳۴۱ ‬
‪ ۶۶۱۰۴۷ ‬
۴
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۸۵۱۱ ‬
‪ ۹۱۳۹۵۶ ‬
۱۰
۱۳۸۸
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۸۵۴۷۵ ‬
‪ ۱۶۷۲۳۰۹ ‬
۱۷
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۲۴۳۸۰ ‬
‪ ۱۵۲۸۳۰۸ ‬
۱۵
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۲۴۳۸۱ ‬
‪ ۱۵۲۸۳۰۷ ‬
۱۶
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۹۲۳۰۴ ‬
‪ ۱۹۵۷۵۵۸ ‬
۱۹
۱۳۷۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh