دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : لازار، ژی‍ل‍ب‍ر
‏‫‭‎Lazard, Gilbert‬
‏عنوان و نام پديدآور : دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر/ ژی‍ل‍ب‍ر لازار؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ه‍س‍ت‍ی‌ ب‍ح‍ری‍ن‍ی‌؛ توضیحات و حواشی هرمز میلانیان.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌: مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها‏‫، ‏۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫بیست و یک، ‏۳۳۴ ص.
‏فروست : زبان و ادبیات؛ ۲۱.
‏شابک : ‏‫‏۲۹۰۰۰ ریال: ‏‫‭‎964-363-177-x‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: ‭‎Grammaire du persian contemporain , 1992‭.
‏عنوان دیگر : ‏‫‭Dialogue civilizations.
‏موضوع : ف‍ارس‍ی‌ -- دس‍ت‍ور.
‏شناسه افزوده : ب‍ح‍ری‍ن‍ی‌، م‍ه‍س‍ت‍ی‌، ۱۳۱۷ - ، مترجم.
‏شناسه افزوده : میلانیان، هرمز، ۱۳۱۶ -
‏شناسه افزوده : مرکز بین‌المللی کفتگوی تمدنها
‏شناسه افزوده : ‏‫‭International center for
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PIR۲۶۸۸‭/ل‌۲د۵ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۴‮فا‬۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۳۹۷۸
 
   آدرس ثابت  دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۸۶۷ ‬
‪ ۶۳-۲۸۶۷ ‬
۱
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۴۶۸۲ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۴۶۸۲ ‬
۸
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۶۸۲۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۶۸۲۲ ‬
۷
۱۳۸۴
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۸۴۰۳۷۲ ‬
‪ ‭PIR۲۶۸۸ /‮ل‌‬۲د۵ ۱۳۸۴‬ ‬
۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۰۳۷۳ ‬
‪ ۵۹۶۷۰۸ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۵۱۸۱۰ ‬
‪ ۱۴۳۵۸۷۲ ‬
۶
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۴۴۵۱ ‬
‪ ۱۱۸۵۷۳۳ ‬
۴
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۴۴۵۲ ‬
‪ ۱۱۸۵۷۳۴ ‬
۵
۱۳۸۹
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh