راه‍ن‍م‍ای‌ دوره‌ ح‍ف‍ظ ۱۱۴: م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ج‍زآ س‍ی‌، س‍وره‌ ح‍م‍د، پ‍ن‍ج‌ آی‍ه‌ اول‌ س‍وره‌ ب‍ق‍ره‌ و آی‍ه‌ال‍ک‍رس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : راه‍ن‍م‍ای‌ دوره‌ ح‍ف‍ظ ۱۱۴: م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ج‍زآ س‍ی‌، س‍وره‌ ح‍م‍د، پ‍ن‍ج‌ آی‍ه‌ اول‌ س‍وره‌ ب‍ق‍ره‌ و آی‍ه‌ال‍ک‍رس‍ی‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ن‍ه‍اج‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ج‍ل‍س‍ات‌ ف‍ن‍ون‌ ق‍راآات‌ و م‍ع‍ارف‌ ق‍رآن‍ی‌؛ [زی‍رن‍ظر م‍ج‍ی‍د ج‍ع‍ف‍ری‌ت‍ب‍ار]
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ن‍ه‍اج‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۲۴ ص‌.ج‍دول‌، ن‍م‍ودار+ ی‍ک‌ دی‍س‍ک‌ ف‍ش‍رده‌
‏فروست : (ف‍ن‍ون‌ ق‍راآات‌ و م‍ع‍ارف‌ ق‍رآن‍ی‌؛ ۴. (م‌ - ع‌ - )۲۷)
‏شابک : ‎964-91302-6-8‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ق‍رآن‌ -- ح‍ف‍ظ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
‏شناسه افزوده : ج‍ع‍ف‍ری‌ت‍ب‍ار، م‍ج‍ی‍د، . - ۱۳۴۰
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ن‍ه‍اج‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ج‍ل‍س‍ات‌ ف‍ن‍ون‌ ق‍راآات‌ و م‍ع‍ارف‌ ق‍رآن‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۸۰/۸‏‫‬‭/ر۲ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۱۰۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۴۲۳۵
 
   آدرس ثابت  راه‍ن‍م‍ای‌ دوره‌ ح‍ف‍ظ ۱۱۴: م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ج‍زآ س‍ی‌، س‍وره‌ ح‍م‍د، پ‍ن‍ج‌ آی‍ه‌ اول‌ س‍وره‌ ب‍ق‍ره‌ و آی‍ه‌ال‍ک‍رس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۳۷۲۰ ‬
‪ ۴۵۶۵۳۳ ‬
۱
۲
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۵۳۷۲۱ ‬
‪ ‭BP۸۰/۸ /ر۲ ۱۳۸۱‬ ‬
۲
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh