روی‍ک‍رده‍ای‌ ن‍ظری‌ در گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‌ه‍ا ه‍ان‍ت‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، ف‍وک‍وی‍ام‍ا، خ‍ات‍م‍ی‌ و ه‍اب‍رم‍اس‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ن‍ص‍ورن‍ژاد، م‍ح‍م‍د، - ۱۳۴۰
‏عنوان و نام پديدآور : روی‍ک‍رده‍ای‌ ن‍ظری‌ در گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‌ه‍ا ه‍ان‍ت‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، ف‍وک‍وی‍ام‍ا، خ‍ات‍م‍ی‌ و ه‍اب‍رم‍اس‌/ م‍ح‍م‍د م‍ن‍ص‍ورن‍ژاد؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ح‍م‍ی‍د ام‍ی‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ... [و دی‍گ‍ران‌]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۴۷
‏فروست : (ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌۲)
‏شابک : ‎964-06-2050-5‬۲۵۰۰۰ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۳۱] - ۳۴۷؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا
‏شناسه افزوده : ام‍ی‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
‏شناسه افزوده : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭CB۲۵۱‏‫‬‭‭/م‌۸ر۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۳/۴۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۲۲۸۴
 
   آدرس ثابت  روی‍ک‍رده‍ای‌ ن‍ظری‌ در گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‌ه‍ا ه‍ان‍ت‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، ف‍وک‍وی‍ام‍ا، خ‍ات‍م‍ی‌ و ه‍اب‍رم‍اس‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۰۶۰۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۰۶۰۷ ‬
۳
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۴۱۵۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۴۱۵۱ ‬
۴
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۹۲۷۴ ‬
‪ ۴۶۹۱۸۵ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۱۹۲۷۵ ‬
‪ ۵۴۴۱۳۲ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh