ادع‍ی‍ه‌ و آداب‌ ام‍اک‍ن‌ م‍ق‍دس‍ه‌ ع‍راق‌ ب‍ا خ‍ط ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ و ع‍لام‍ت‌ وق‍ف‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍ق‍دس‍ی‌ن‍ی‍ا، خ‍س‍رو، ۱۳۴۶ -
‏عنوان و نام پديدآور : ادع‍ی‍ه‌ و آداب‌ ام‍اک‍ن‌ م‍ق‍دس‍ه‌ ع‍راق‌ ب‍ا خ‍ط ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ و ع‍لام‍ت‌ وق‍ف‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ خ‍س‍رو ت‍ق‍دس‍ی‌ن‍ی‍ا .
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ائ‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌‏‫، ۱۳۸۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۵۲ ص‌ .‬‏‫ ؛ ۵/۱۱ × ۵/۱۶ س‌م .‬
‏شابک : ‏‫۸۵۰۰ری‍ال‌‬‏‫ : ‎964-6670-45-8‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ دوم : ۱۳۸۹ (فیپا) .‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌ .
‏موضوع : دعاها
‏موضوع : زیارتنامه‌ها
‏موضوع : زیارتگاه‌های اسلامی -- عراق
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۲۶۷/۸‭/ت‌۷۳‮ال‍ف‌‬۴ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۷۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۶۳۳۶
 
   آدرس ثابت  ادع‍ی‍ه‌ و آداب‌ ام‍اک‍ن‌ م‍ق‍دس‍ه‌ ع‍راق‌ ب‍ا خ‍ط ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ و ع‍لام‍ت‌ وق‍ف‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۲۲۷۸۵ ‬
‪ ۵۰۳۵۴۲ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۵۴۸۶ ‬
‪ ۵۸۶۶۲۶ ‬
۴
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۵۴۸۷ ‬
‪ ۵۸۶۶۳۶ ‬
۳
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۰۰۰۶۸ ‬
‪ ۷۱۱۸۶۷ ‬
۲
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۹۰۶۱۴۳ ‬
‪ ۱۵۴۵۹۱۱ ‬
۵
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh