راه‌گ‍ش‍ای‌ ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ی‍ل‍د، س‍ی‍د
‎Field, Syd‬
‏عنوان و نام پديدآور : راه‌گ‍ش‍ای‌ ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌/ س‍ی‍د ف‍ی‍ل‍د؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍ل‍ی‍ل‌ ش‍اه‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دس‍ت‍ان‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : [۳۸۳] ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌
‏شابک : ‎964-7642-06-7‬۲۴۸۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7642-06-7‬۲۴۸۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The screenwriter's problem solver: how to recognize, identify, and ...‬.
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
‏موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ -- ف‍ن‌
‏شناسه افزوده : ش‍اه‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌، ۱۳۳۹ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PN۱۹۹۶‏‫‬‭/ف۹ر۱۶ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸۰۸/۲۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۸۲۰۳
 
   آدرس ثابت  راه‌گ‍ش‍ای‌ ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۳۱۱۸ ‬
‪ ۲۵۹۷۹۰ ‬
۴
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۹۳۱۱۹ ‬
‪ ۲۲۱۹۵۰۰ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۴۳۳۳ ‬
‪ ۵۶۸۲۵۶ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۴۳۳۴ ‬
‪ ۴۱۶۸۸۳ ‬
۱
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh