ن‍گ‍اه‍ی‌ از درون‌ ب‍ه‌ ج‍ن‍ب‍ش‌ چ‍پ‌ ای‍ران‌: گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍ا ک‍ورش‌ لاش‍ای‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : لاش‍ائ‍ی‌، ک‍ورش‌ ، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍ر م‍س‍ئ‍ول‌
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍گ‍اه‍ی‌ از درون‌ ب‍ه‌ ج‍ن‍ب‍ش‌ چ‍پ‌ ای‍ران‌: گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍ا ک‍ورش‌ لاش‍ای‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌، [م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌] ح‍م‍ی‍د ش‍وک‍ت‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اخ‍ت‍ران‌‏‫، ۱۳۸۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ۴۶۲ ص‌.: م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌.
‏شابک : ‏‫۳۲۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫ ‏‫‬‭‭‎964-7514-19-0‬ :‏‬ ؛ ‏‫۴۲۰۰۰ ریال‬: چاپ سوم‏‫ ‏‫‬‭978-964-7514-19-4 :‏‬
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۶.
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌.
‏موضوع : لاش‍ای‍ی‌، ک‍ورش‌ -- م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : کمونیسم -- ایران
‏موضوع : ح‍زب‌ ت‍وده‌ ای‍ران‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۵۷ - ۱۳۰۴ -- ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
‏شناسه افزوده : ش‍وک‍ت‌، ح‍م‍ی‍د، ‏‫۱۳۲۷ -‏، مصاحبه‌گر
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۵۲۲/۵‏‫‬‭‭/ل‌۲ن۸ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۲۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۷۲۶۹
 
   آدرس ثابت  ن‍گ‍اه‍ی‌ از درون‌ ب‍ه‌ ج‍ن‍ب‍ش‌ چ‍پ‌ ای‍ران‌: گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍ا ک‍ورش‌ لاش‍ای‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۱۰۷۴ ‬
‪ DSR۱۵۲۲/۵ /ل۲ن۸ ‬
۷
۱۳۸۱
۱
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۱۸۲ ‬
‪ DSR۱۵۲۲/۵ /ل۲ن۸ ۱۳۸۱ ‬
۹
۱۳۸۳
۲
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۵۳۲۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۱۴۹۰ ‬
۸
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۵۷۵۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۵۷۵۴ ‬
۱۰
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۱۴۲۶ ‬
‪ ۲۴۵۳۸۰ ‬
۴
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۱۴۲۷ ‬
‪ ۴۷۶۰۸۶ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۸۶۵۸۱ ‬
‪ ۲۲۵۰۹۶۰ ‬
۳
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۶۵۸۲ ‬
‪ ۳۷۶۱۰۰ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۳۲۸۱۵ ‬
‪ ۱۱۶۰۷۹۱ ‬
۵
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۲۸۱۶ ‬
‪ ۹۸۹۵۲۳ ‬
۶
۱۳۸۶
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh